23.05.2011   Bio 1 komentář

Ekologické organizace v ČR

zelkruh-logo

 

Úkolem ekologických organizací je prosazovat, hájit a uskutečňovat veřejný zájem na zdravém prostředí pro život každého z nás a na ochraně přírody. V praxi to znamená, že usilují o legislativní změny, které povedou k ochraně zdraví před znečištěním, nebo o snižování množství odpadu. Pečují o některé z nejvzácnějších částí české přírody. Obhajují zájmy místních a ochrany přírody v rozhodování o velkých stavbách či o nakládání se zelenými plochami a krajinou. Budují a provozují naučné stezky. Spotřebitelům poskytují informace a zajišťují ekologickou výchovu a vzdělávání společnosti. Spolupracují také s obcemi při zavádění šetrných projektů. A které že organizace to stojí na straně občanů a přírody?

* Arnika

* Ateliér pro životní prostředí

* Auto* mat

* Bioinstitut o.p.s.

* Brontosaurus Praha 7

* Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

* Centrum pro dopravu a energetiku

* Děti Země

* Econnect

* Ekologický právní servis

* Greenpeace.cz

* Hnutí Brontosaurus

* Hnutí Duha

* Jihočeské matky o. s.

* o. s. Konopa

* Liga Ekologických alternativ

* Nezávislé sociálně ekologické hnutí (NESEHNUTÍ)

* Oživení, o. s. 25

* Pražské matky 26

* Pražský institut pro globální politiku – GLOPOLIS o.p.s. 27

* PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 28

* Rosa – jihočeská společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. 29

* Sdružení Krajina 30

* Síť ekologických poraden (STEP) 31

* Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) 32

* Středisko ekologické výchovy a etiky

* Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše 33

* ZO ČSOP Společnost pro zvířata 34

* ZO ČSOP Veronica

Všechny členské organizace Zeleného kruhu (Asociace ekologických organizací) se dohodly v roce 2005 na etickém kodexu a zavázaly se jej dodržovat. Celé jeho znění najdete na stránkách zelenykruh.cz. My vám nabízíme alespoň výňatek z něj.

Etický kodex ekologických organizací a jejich poslání

České ekologické organizace se v etickém kodexu zavazují:

 • Naplňovat svou činností poslání ekologických organizací, kterým je ochrana životního prostředí a posilování účasti veřejnosti na rozhodování.
 • Hájit veřejný zájem,  v jehož jménu vystupují.
 • Dbát dobrého jména ekologických organizací.
 • Dbát při na profesionalitu, odbornost a přesnost.
 • Navzájem se informovat a spolupracovat.
 • Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 • V zájmu transparentnosti financí zveřejňovat údaje o své organizaci ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.
 • Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
 • Respektovat základní lidská práva a svobody.
 • Dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.
 • V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí.

Etická komise je pětičlenná a je volena na oborovém setkání . Funkční období komise je jeden rok. Jednací řád etické komise je přílohou tohoto kodexu. Podněty pro etickou komisi se podávají písemně poštou nebo e-mailem na adresu předsedy etické komise, která je zveřejněna na webových stránkách Zeleného kruhu. Etická komise začne podnět projednávat do 30 dnů po jeho obdržení. Etickou komisi svolává k jednání její předseda. Do 30 dnů po prvním projednání podnětu vydá komise své stanovisko, které rozešle všem členům platformy prostřednictvím e-mailové konference.

Zdroj: zelenykruh.cz

Komentáře

 • Dobrý den. Někdy si opravdu připadám jako v Absurdistánu. Nedávno mě nadzvedlo tvrzení některých ekologů, že jsou u nás přemnožené kočky, a že je třeba s tím něco „ekologicky“ udělat, nyní jsou zase přemnožení hraboši a uvažuje se o jejich ekologické likvidaci, nejlépe nějakým „ekologickým jedem“. Opravdu si většina z Vás myslí, že je chytřejší, než příroda? Co třeba míň do ní zasahovat?
  Hezký večer
  MK

Zanechte komentář

Můžete využít tyto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odkazy

Partneři

Uklidme Cesko
Viesmann
Výstava Bydlení