Je léto a tak nás jistě čeká ještě řada tropických dnů. Co může být lepšího, než se ochladit v čisté vodě. Nejlépe ve vlastním bazénu. Pokud se však nechcete máčet v chemii, ale rádi byste čistou, zdravotně a ekologicky nezávadnou vodu, přečtěte si následující řádky.

Řešením jsou tzv. přírodní bazény, které nepotřebují chemii. Jak se tedy čistí? Využívá se úžasné síly přírody, kdy jsou do akce zapojeny rostliny. Bazén se pak pomocí chemie vyčistí pouze jednou za pět let. Na pobřeží bazénku se vysadí vhodné rostliny, které odebírají živiny z vody. Zabraňují tak nadměrné koncentraci živin a následnému rozmnožení mikroorganismů a řas. Rostliny navíc nevyžadují ani náročnou péči. Stačí je vysadit a příliš se o ně nemusíte starat. Takový přirozený bazén také vypadá mnohem lépe, než betonová nádrž natřená na modro.

Přírodní bazén, chcete-li plavací jezírko, se skládá ze dvou částí. Součástí musí být vždy tzv. regenerační zóna. Je to velmi mělká část, ve které jsou zakořeněné rostliny. Tato část by měla zabírat z celkové rozlohy bazénku alespoň třicet procent. Druhou částí je pak samotná koupací plocha. Nevýhodou tohoto přírodě blízkého způsobu koupání je velká náročnost na prostor.

Pro výstavbu přírodního jezírka je potřeba minimálně 40 m2, doporučuje se však jako ideální rozloha 100 m2. Využitelnost je tedy zejména pro vlastníky rozlehlých zahrad.

Pořízení a vybudování přírodního jezírka však není tak jednoduché, jako instalace klasického bazénu. Nestačí jen vybagrovat díru a do ní zasadit koupený bazén. V případě přírodních bazénků, které mají často atypický tvar, je vyhloubení díry pro zasazení bazénku mnohem náročnější. Do díry musí přijít izolační fólie, která musí být svařena do vhodného tvaru. Je to tedy náročnější, než pořídit izolační fólii již svařenou do tvaru běžně prodávaných bazénů.

Nejblíže přírodě budou bazénky, které jsou budovány na jílovitém podloží. Zde fólie není nutná. Po napuštění sice hladina několikrát poklesne, ale nakonec se pokles zastaví. Nevýhodou bezfóliového řešení je i nebezpečí kontaminace vody v jezírku živinami z půdy. Půda totiž obsahuje velké množství živin, které mohou přecházet do vody. Voda tak bude kalná a rostliny vysazené pro její čištění nemusí stačit. Výsledkem může být voda kvality, jaká je běžná v rybnících. Pro někoho není ani toto problém.

Budete-li chtít vysadit do svého plavacího jezírka i ryby, tak velmi opatrně. Poraďte se s odborníkem. Pro takovéto účely se hodí jen některé druhy ryb. Spíše se však nedoporučují. Ryby totiž žerou rostlinky, ryjí ve dně nádrže a znečisťují vodu výkaly.

J.H.