Již delší dobu se na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) objevují ankety týkající se nákupního chování a biopotravin. Respondentů je od několika set po několik tisíc. Ankety umožňují nahlédnout do zvyklostí domácností a ukázat třeba jaká je současná obliba biopotravin nebo zda nakupující upřednostňují nákupy na farmářských trzích.

Anketa z 1. července hledala odpověď na otázku – Konzumujete alespoň občas biopotraviny? Hlasovalo v ní 2260 lidí. Pro odpověď – ano, pravidelně bylo 205 lidí, ano, občas 642 lidí, koupil/a jsem je na vyzkoušení, ale již nekupuji 151 lidí, ano, konzumuji, ale nekupuji (mám vlastní, dostávám, atd.) 391 lidí, ne 871 lidí.

Můžeme si všimnout, že počet kupujících (ať již pravidelně či občas), a nekupujících biopotraviny, je přibližně stejný, 151 jich potom potravinu koupilo pouze na zkoušku a 391 biopotraviny konzumuje, ale nemusí kupovat. V souhrnu průzkum ukazuje oblibu biopotravin a poměrně vysoké procento těch, co si tyto potraviny zajišťují z vlastních zdrojů.

V březnu se anketa tázala  – Dáváte přednost nákupům potravin na farmářských trzích? Odpovědělo 576 respondentů, 177 lidí souhlasilo, 157 lidí souhlasilo, ovšem pouze u některých druhů potravin, a 242 lidí nesouhlasilo. Skóre bylo tedy poměrně vyrovnané, čistou matematikou bychom však museli shrnout, že většina farmářské trhy upřednostňuje.

Nynější anketa zjišťuje nakolik je známá úloha SZPI v souvislosti s biopotravinami, zda SZPI kontroluje biopotraviny – z hlediska obecných požadavků na zdravotní nezávadnost, jakost a označování (zatím 29 lidí), z pohledu označení ,,bio“, ,,eko“ a dalších požadavků na ekologickou produkci a ekologické produkty (zatím 15 lidí), nekontroluje vůbec (zatím 7 lidí)

V aktuální anketě je možné hlasovat na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce http://www.szpi.gov.cz/, také je zde možnost prohlédnout si výsledky starších, již uzavřených anket.

Žaneta Pixová