Snažíte se dodržovat všechny zásady tzv. zeleného života? Pak by možná bylo dobré popřemýšlet o tom, co se stane s vaší tělesnou schránkou po smrti. V zahraničí získávají na popularitě zelené pohřby. Budete-li svou smrt oddalovat dostatečně dlouho, je možné, že se podobné možnosti časem dočkáte i u nás.

Způsoby pohřbívání a dopad na životní prostředí

Co vedlo k myšlence zeleného pohřbívání? Především je to návrat k přírodě a snaha o co nejmenší zátěž pohřbívání pro životní prostředí.

Dnešní způsoby pohřbívání nejsou úplně bez dopadu na životním prostředí. Klasické pohřby do země se neobejdou bez drahých dřevěných rakví s kováním. Chemikálie potřebné k balzamování těla zase obsahují celou řadu škodlivých látek, jako je formaldehyd, methanol, ethanol a jiná toxická rozpouštědla, která se nakonec mohou dostat až do koloběhu vody.

Další možnost odchodu tělesné schránky z tohoto světa je kremace (u nás nejrozšířenější). Dým, který vychází z komínů krematoria, je díky moderním technologiím téměř „čistý“ a ekologicky neškodný, ale k žehu se používá omezeného zdroje energie – zemního plynu.

Co je zelený pohřeb?

Zelený pohřeb se snaží poskytnout ekologický způsob pohřbívání tím, že tělo pohřbí přírodním způsobem bez poškozování životního prostředí.  Tělo je pohřbeno v jednoduché rakvi vyrobené z biologicky odbouratelného materiálu, jako je bambus, proutí nebo lepenky, který umožňuje tělu, aby se přirozeně rozložilo. V některých případech může být tělo pouze zabaleno v jednoduchém rubáši. Samotné hroby se nekopou příliš hluboko.

Zelené pohřby se mohou konat v lesích, polích, pouštích, v horách a dalším přírodním prostředí.  Jako náhrobku se použije kámen nebo dřevo. Zelený pohřeb lze provést také na vybraných hřbitovech v zahraničí (především USA, Austrálii).

V České republice není možné naplnit většinu znaků zeleného pohřbívání, protože pohřebnictví se řídí zákonem č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve kterém je například napsáno, že pohřbívat je možné pouze na veřejných a neveřejných pohřebištích, které mohou provozovat pouze obce a registrované církve. Také hroby a rakve musejí splňovat normy.

Nejšetrnějším způsobem likvidace tělesné schránky je tedy u nás kremace v ekologické rakvi, které se na našem trhu nabízejí některé firmy. Teoreticky je možné, že se v budoucnosti některé obce nebo církve odhodlají k pokusu o zřízení zeleného pohřebiště, ale pravděpodobně narazí na to, že zelené pohřbívání není legislativně vymezeno.

R. K.