Zkratka EPC, Energy Performance Contracting se v překladu do češtiny dá přeložit jako poskytování energetických služeb se zárukou. Základním principem metody EPC je, že úsporná opatření jsou splácena z dosažených úspor. Za celým projektem stojí jen jeden dodavatel, který na sebe bere většinu finančních i technických rizik. Průběžné dosahování úspor energie a provozních nákladů je přitom garantováno ustanovením ve smlouvě a smluvně je ošetřeno i nedosažení garantovaných úspor. Metoda EPC je obecně vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba rekonstrukce energetického systému.

V praxi to znamená, že spotřebitel energie nemusí na realizaci projektu vyčleňovat žádné mimořádné finanční prostředky a na nákup energie i splátky investice mu stačí stejný objem financí, jaké dosud vynakládal pouze na platby dodavatelům energie.

Možnost financování energeticky úsporných projektů za pomocí této metody začínají využívat už i česká města. Díky ní totiž město nemusí na energetickou modernizaci vyčleňovat zvláštní finance – veškeré náklady totiž uhradí firma poskytující energetické služby a město pak investici splatí z dosažených úspor.

Již před rokem tuto možnost využila například Moravská Třebová k modernizaci veřejného osvětlení. Na rekonstrukci neúsporných pouličních světel neměla Moravská Třebová peníze. Nakonec objevila možnost financování energeticky úsporných projektů právě prostřednictvím EPC. Již za necelých deset let by mělo město úvěr splatit a za svícení pak každý rok ušetřit statisíce korun.

Dříve by částka, kterou platí dnes za celý rok nestačilo ani na půl roku. Nová světla totiž navíc snížila o polovinu náklady na elektřinu, a město tak splácí rekonstrukci z toho, co ušetří.

V Moravské Třebové ale zdaleka nebyli jediní. Stejným způsobem platí za rekonstrukci osvětlení, vytápění či klimatizace například i Jihlavská nemocnice. Takto nemocnice ušetří dokonce čtrnáct milionů korun.

rdc