Ve čtvrtek 11.října proběhlo před kamerami České televize vyhlášení vítězů v již čtvrtém ročníku ankety přezdívané „ekologický Oskar“. O jakou anketu se jedná a kdo je vítězem pro rok 2012?

Energy globe award

Energy globe award je ocenění udělované přihlášeným projektům, které šetří energii, využívají obnovitelné zdroje energie, či jinak přispívají ochraně životního prostředí. Tato anketa vznikla v roce 1999 v Rakousku zásluhou enviromentálního inženýra Wolfganga Neumanna.

Enrgy globe award rozlišuje mezinárodní a národní úroveň. Česká mutace této ankety nese název E.ON  Energy Globe Award ČR (běžně ekologický Oskar) a uděluje se od roku 2008 pod záštitou energetické společnosti E.ON. Do soutěže se svým projektem může přihlásit každý, vybírat může ze sedmi kategorií. Původní čtyři kategorie byly pojmenovány podle základních živlů (země, oheň, voda, vzduch), později přibyly další tři kategorie (mládež, obec, kutil). Přihlášené projekty hodnotí odborná porota. Z vítězů jednotlivých kategorií potom volným hlasováním široké veřejnosti vzejde absolutní vítěz ekologického Oskara pro daný rok.

Ekologický Oskar 2012

Vítězové jednotlivých kategorií pro rok 2012 vzešli z konkurence 165 přihlášených projektů.

Kategorie Země: projekty na téma zemědělství, energetické plodiny, stavební materiály, budovy, izolace, pozemní komunikace.

Vítěz 2012 : Ostrovní dům / Ing. Arch. Pavel Fojt (Praha)

Kategorie Oheň: projekty na téma získávání, distribuce a dodávek energie a efektivního využívání energie ve všech oblastech jejího použití, využití obnovitelných zdrojů energie.

Vítěz 2012 : Nemocnice Nové Město na Moravě – energetické úspory se zárukou / AB Facility a.s. (Praha)

Kategorie Voda: projekty na téma získávání pitné vody, rozličné využití a možnosti úprav vody, omezení a likvidace odpadních vod, lodní doprava, ochrana podzemních vod.

Vítěz 2012: : Projekt vodního hospodářství – Horská chata Kleť / JUDr. Ladislav Faktor (České Budějovice)

Kategorie Vzduch: projekty na téma ochrany čistoty ovzduší, zlepšení kvality ovzduší ve vnitřních prostorách, optimalizace spalovacích procesů, snížení emisí skleníkových plynů.

Vítěz 2012: Ekologicky vstřícné hotelnictví; společenská odpovědnost a ekologie začíná prvně
u člověka / Hotel ADRIA (Praha)

Kategorie Mládež: projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které       podporují ekologické myšlení mladých a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží či školami.

Vítěz 2012: Komplexní projekt úspor spojený se soutěží o energeticky nejúspornější základní školu

Kategorie Obec: projekty a opatření z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se zasloužila obec.

Vítěz 2012: Exkurzní centrum kogenerační výroby / Tepelné hospodářství Trhové Sviny, spol. s.r.o. (Trhové Sviny)

Kategorie Kutil: všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti.

Vítěz 2012: Ekologický dům do extrémních podmínek / Bohumil Lhota (Zásada)

Absolutním vítězem ekologického Oskara pro rok 2012 se stal se svým projektem otáčivého domu do extrémních podmínek Bohumil Lhota. Tento projekt se může představit také ve velkém světovém finále, kde bude soupeřit v konkurenci 800 projektů.

R. K.