Vzhledem k probíhajícímu globálnímu oteplování je vyvíjen stále větší tlak na upřednostňování ekologizace v každého aspektu lidského života. Nejinak je tomu i u staveb. V tomto případě však významnou roli hraje i snaha ušetřit náklady na stále rostoucí energie. V oblasti ekologického stavitelství však panuje celá řad mýtů.

Nové technologie musejí být nejen ekologicky šetrnější než současné, ale také levnější. Jinak se jen těžko dočkají širokého využívání a budou využívány pouze několika málo boháči. Samozřejmě, že běžný uživatel vždy musí udělat kompromis mezi finančními náklady a environmentálním dopadem. Každý si předem spočítá, jestli se vyplatí investovat finanční prostředky. Co komu připadá výhodné je velmi individuální. Někdo se spokojí pouze s tím, že dům a jeho provoz nebude zatěžovat životní prostředí. Jiný očekává výraznou úsporu finančních prostředků během provozu domu.

Řada materiálů používaných v ekologickém stavitelství také není řádně vyzkoušena a není ověřena jejich bezpečnost a kvalita. Příkladem může být hlína jako stavební materiál. O možnostech jejího užití v našich klimatických podmínkách se ví jen velmi málo. Je proto důležité, aby si stavitelé mezi sebou vyměňovali zkušenosti. Časem se pak třeba podaří vytvořit i metodiky a technologické normy.

Hlína jako stavební materiál však má dozajista značnou perspektivu. Její největší výhodou je určitě cena. Pravděpodobně se jedná o nejlevnější stavební materiál. Například v Argentině existují projekty, které o tomto způsobu stavitelství informují nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva. Pořádají pro ně semináře a praktické dílny, kde se účastníci dozvědí mnoho praktických rad.

O kvalitě takového domu není třeba pochybovat. Na našem území se domy z hliněných cihel stavěly ještě v první polovině dvacátého století. Výroba nepálených cihel je však velmi náročná na pracovní sílu. To může být značná překážka ve využívání tohoto materiálu.

Do jisté míry jsou odrazující i společenské zvyky. Pokud si dnes někdo ¨uplácᨠdům z hlíny, bude asi považován za podivína. Nicméně i takový dům může být velmi estetický a není třeba se vzdávat jakékoliv technické vymoženosti.

J.H.