S přicházející zimou začínají lidé do Záchranné stanice pro handicapované živočichy Správy KRNAP ve Vrchlabí nosit zvířata, která by – dle jejich soudu – zimu nepřežila. Nejčastěji jsou zachraňováni ježci.

Každý rok jich lidé touto dobou přinesou několik desítek. Řada z nich by v přírodě skutečně neměla šanci přežít. Pracovnice v záchranné stanici se je pokusí vykrmit a zbavit jejich parazitů. I přes veškerou možnou péči se jarního sluníčka dočká jen větší polovina přinesených ježků.

Méně než 400 g = kritická hmotnost

V tuto dobu by ježci, kteří mají bez problémů přežít zimu, měli mít hmotnost alespoň 400 g. Jejich velikost by měla být zhruba stejná jako velikost velkého grepu. Pokud je jejich hmotnost menší, tak pravděpodobně zimu nepřežijí. Lidé, kteří na svých zahrádkách takto malé ježky najdou, je mohou odnést do záchranné stanice, případně je zanechat v Baby Boxu pro zvířátka před vchodem do stanice.

Větší ježci se normálně uloží k zimnímu spánku. Lidé jim pomohou pomoci najít vhodné místo k přezimování na jejich zahradách jednoduše třeba tím, že na ní nechají hromadu listí nebo větví, kde se ježci v klidu zahrabou.

Ze stanice zpátky do divočiny

Nyní se však často stává, že lidé přinášejí ježky, kteří mají větší než kritickou hmotnost a zimu by bez problémů přežili. V takovém případě nezbývá nic jiného, než ježka vzít a zavézt ho zpátky do vhodného prostředí.

Je třeba si víc než kdy jindy uvědomit, že jakýkoliv zásah člověka do přírodních procesů narušuje rovnováhu, která v divočině funguje. Silní jednici přežijí a slabí se stanou potravou dalších živočichů. Toto schéma funguje miliony let a my bychom se měli snažit chovat tak, aby přírodní procesy nebyly námi lidmi zbytečně narušovány.

Zdroj: KRNAP