Chystáte se rekonstruovat? Nemusí přitom jít o rozsáhlou přestavbu domu či bytu. Stačí výměna oken nebo modernizace koupelny a náhle máme plno stavební sutě. Ovšem co s ní? Vyhazovat ji po troškách do popelnice? Jistě uznáte, že to není nejlepší nápad. Navíc je protizákonný.

Zákon o odpadech totiž říká, že stavební odpad nesmí být umístěn do sběrných nádob určených pro směsný komunální odpad. Stavební odpad proto odvezte do sběrného dvoru, případně jeho likvidaci svěřte specializované společnosti.

Stavebním odpadem se přitom rozumí všechen materiál, který je výsledkem demolice, přestavby, případně stavby obytného domu nebo jiných objektů. Jedná se o zbytky cihel, omítek, barev, trámů, krovů, střešní tašek, oken, ale také zbytky rozvodů elektřiny, vody a plynu.

Pro nakládání se stavebním odpadem vydalo Ministerstvo životního prostředí metodickou pomůcku, která doporučuje, aby jednotlivé konstrukční celky staveb byly znovu využity. Není-li to možné, měl by být stavební odpad použit pro účely rekultivace povrchových dolů skládek a k terénním úpravám.

Nakonec k obdobným účelům ho můžete použít i vy. Staré cihly lze například použít pro stavbu různých okrasných zídek, jako obvodové zdi pískoviště, či skleníku. Dřevo pokud nebylo ošetřováno nebezpečnými a jedovatými látkami, lze použít k topení, případně ke stavbě jiné konstrukce. Právě na nebezpečné látky ve stavebním odpadu je potřeba dávat velký pozor. Pokud si nejste jisti, raději svěřte likvidaci stavebního dopadu odborníkům. Některé společnosti za odpad dokonce platí.

J.H.