Doporučujeme Vaší pozornosti nové vydání KAPesního KAtalogu volného času pro ty, kdo míří do PŘÍRODY.

Tento KAPesní KAtalog volného času vyšel koncem března, se zahájením turistické sezóny 2012.  Nabízí inspiraci na prožití volného času, když míříte do PŘÍRODY. Přinášíme vám pomůcku pro plánování výletů, škol v přírodě, exkurzí a doplňkových vzdělávacích programů v oblasti šetrného cestovního ruchu, citlivého přístupu k přírodě a zdravého způsobu života.

Praktický soubor turistických a kulturních nabídek včetně zájmových a tvořivých aktivit je vhodný pro rodiny s malými a velkými dětmi, pro dětské kolektivy,ale i pro skupiny a jednotlivce bez dětí, kterým není lhostejné naše životní prostředí.

Katalog do PŘÍRODY distribuujeme bezplatně ve vybraných volnočasových zařízeních, v základních a specializovaných školách, turistických a přírodovědných klubech, v zájmových organizacích, na některých akcích, v informačních střediscích pro turistickou veřejnost nebo u našich partnerů. Také si jej můžete individuálně objednat z domova či ze zaměstnání.

V edici KAPKA připravujeme další témata: KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo si chtějí užít MORAVY vyjde v květnu, KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo se věnují DĚTEM chystáme na červen a KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo se nebojí BARIÉR bude k dispozici koncem září.

http://katalogy.in-prague.cz/priroda.php