Všichni víme, že stromy jsou skvělé „lapače“ CO2 a slouží jako jímka uhlíku především v oblastech v okolí uhelných elektráren a dalších pachatelů znečištění.

Podle profesorů na Columbia University je možné zlepšit výsledky zachytávání CO2 za pomoci umělých stronmů. Společnost Global Research Technologies, vytvořila syntetický stromu, který prý zachycuje CO2 1000 krát rychleji než běžné stromy a to bez nutnosti přímého slunečního záření.

Plastové listy zachytávají CO2 v komoře, plyn je pak stlačený do kapaliny a ta se může využít například jako hnojivo nebo palivo. Každý takovýto strom by mohl zachytit až 90.000 tun CO2 ročně.

Výroba těchto stromů je velmi nákladná, přesto se uvažuje o jejich výrobě. Díky schopnosti zachytávat CO2 i tam, kde není sluneční světlo, by mohli být použity jako součást vybavení uhelných elektráren, nebo v jiných místech s vysokou koncentrací CO2. To zda se dočkáme umělých stromů bude však přeci jen záležet na jejich pořizovací ceně.