Baterie nás dnes provází na každém kroku. Jsou v dálkovém ovladači, v mobilním telefonu v notebooku, zkrátka všude. Dokud slouží je vše v pořádku. Ale co s nimi, když doslouží? Do běžného domácího odpadu nepatří. Nejvhodnější způsob, jak se použitých baterií zbavit, je odevzdat je k recyklaci. To můžete provést v nebližším sběrném dvoře, ale nejlepším způsobem je odevzdat ji v prodejně, když kupujete baterii novou. Co se však s vámi odevzdanou baterií děje dále? Pojďme se v dnešním článku podívat, jak takový proces recyklace použité baterie probíhá.

Jak se baterie recyklují?

Prvním krokem je roztřídění baterií. Mohou se třídit ručně, případně strojově pomocí váhy baterii či magnetického, nebo rentgenového spektra. Účelem je oddělit od sebe nikl-kadmiové baterie a nikl-lithiové baterie. Baterie, které jsou zasazené v nějakém plastovém či jiném obalu musí být z tohoto pouzdra vydělány. Po tomto procesu následuje samotná recyklace baterií, která může být buď tepelná, či hydrometalurgická.

V případě tepelné recyklace se baterie zpracovávají v elektrických obloukových pecích. Železo a mangan se v nich přemění na železo-manganovou slitinu pro ocelářský průmysl. Zinek se získává sublimací ve formě oxidů. Hydrometalurgická recyklace spočívá v drcení a následném oddělení kovu, plastu a případně papíru. Vznikne tím hmota, která je bohatá na uhlík, mangan a oxidy zinku. Tato hmota, která se nazývá černá, se dále zpracovává podobným procesem, kterým se získává mangan či zinek z rudy.

Materiály získané recyklací se dále používají zejména v těžkém průmyslu. Nyní už tedy víte, jak recyklace baterií probíhá a že to má smysl. Tedy nezapomeňte, až půjdete příště do obchodního centra, vzít staré baterie a hodit je do připravené bedýnky.
J. H.