Hromosvod je důležitou součástí domu, která může zabránit značným škodám, případně až ztrátám na životě. Stejně však jako každá jiná věc má omezenou životnost a pokud je jen trochu poškozen, nemusí správně fungovat a v případě bouřky může nakonec udělat více škody, než užitku. Je proto dobré nechat si čas od času provést i revizi hromosvodu.

Není třeba se do této akce pouštět každý rok, ale jak zdůrazňují odborníci, minimálně každých pět let je vhodné přivolat si domů revizního technika s platným oprávněním. Stejně tak je revize nutná, jestliže vám do hromosvodu uhodí blesk, či jste s ním nějak manipulovali. Například při opravě střechy.

Revizní technik zkontroluje, zdali je soustava hromosvodu kompletní, zdali není hromosvod v některých místech přerušen a v neposlední řadě samozřejmě prověří uzemnění hromosvodu. Nebezpečná může být například i koroze. Tu technik může v případě jejího nálezu na hromosvodu odstranit, v horším případě bude potřeba některou část hromosvodu vyměnit.

Pokud nevíte na koho se obrátit, tak hledejte informace u Elektrotechnického svazu českého, který by vám měl doporučit revizní techniky s platným osvědčením v blízkosti vašeho bydliště. V některých městech také funguje Cech elektrotechniků. I zde můžete žádat radu.

Cena za revizi se pohybuje od 600 do 2500 korun. Záleží na velikosti domu. Každopádně to není suma nijak veliká a jednou za pět let se určitě vyplatí takovou částku zaplatit. Škody, které vám způsobí úder blesku, totiž mohou být mnohonásobně vyšší. Nemluvě o ohrožení životů.

J. H.