Úspory rejdaře z provozování skládacích (foldable) kontejnerů záleží na vybrané přepravní relaci a nevyrovnané obchodní výměně.  Tento druh kontejnerů přináší nižší přepravní náklady, náklady na skladování kontejnerů a manipulace s kontejnery na přepravní prostředky.

Současně generují nové náklady na sestavení kontejneru do provozního stavu a složení do „úsporného“ režimu. Dále jsou předpokládané vyšší náklady na investice do tohoto nového druhu kontejneru a jejich opravy. Nejreálněji se jeví možné úspory při použití foldable kontejnerů při kontinentálních přepravách, tedy z vnitrozemského depa do přístavu. Protože je nedostatek skladovacích kapacit v mnoha přístavech světa, stává se tento moment kritickým.  Foldable kontejnery ovlivňují i sociální aspekty, jako jsou hluk, urbanismus a zaměstnanost.

Jejich výhody lze shrnout takto:

  • Ekonomické
  • Snížení počtu přeprav prázdných kontejnerů
  • Snížení nároků na nutné skladovací plochy na kontejnery
  • Rychlejší manipulace s kontejnery
  • Méně zabírání další půdy v přístavech a vnitrozemí
  • Nižší poplatky za využití kanálů
  • Sociální
  • Snížení emisí
  • Snížení dopravních zácp
  • Zmenšení tlaku na budování dalších ploch pro uskladnění kontejnerů v blízkostí obytných zón

Autor: caru.cz