Stále rostoucí počet obyvatel zhoršuje naši schopnost poskytovat čistou vodu všem obyvatelům a uspokojovat potřeby zemědělství a průmyslu. Novou naději však přinášejí nejnovější inovace.

1. Inteligentní měření vody

Inteligentní vodoměry již pomalu nahrazují klasické. Tyto inteligentní vodoměry umožňují uživatelům přesněji sledovat spotřebu a dodavatelům identifikovat úniky a krádeže. V zemědělství pak tyto inteligentní měřiče umožňují stanovit potřebu zavlažování. Jsou tak velkým přínosem v ochraně vody. V zemědělství se totiž spotřebuje 80 % z celkové spotřeby vody na světě.

2. Odsolování vody

Jedním ze způsobů zefektivnění výroby pitné vody z vody mořské je místo odběru elektrické energie z rozvodné sítě používání solárních panelů. Tak je možné vyrobit 50 kg pitné vody na metr čtvereční solárních panelů za hodinu.

3. Odpadní vody

Odhaduje se, že světově až 90 % odpadních vod není vyčištěno. Nejde jen o ochranu životního prostředí a lidského zdraví, ale také o možnost získání z odpadních vod řadu surovin pro další použití. Zejména rozmanitou škálu různých chemických látek. Dalším využitím odpadních vod v budoucnu bude pěstování řas a výroba biopaliv.

4. Zachytávání dešťové vody

Schopnost zachytit a upravit dešťovou vodu pro další použití. Tento způsob umožní snížit tlak na využívání podzemní vody. Záchytné systémy pro srážkovou vodu mohou být daleko od civilizace v podobě ohromných nádrží, anebo malé záchytné nádrže kolem budov.

5. Kondenzace mlhy

V oblastech, které jsou téměř bez srážek lze kondenzovat vlhkost, která je obsažena ve vzduchu. Jen musí být lapače umístěné na správném místě a ve správný čas. Tato metoda může poskytnout vodu v oblastech, kde jsou další možnosti získání pitné vody jen velmi omezené.

6. Udržitelná filtrace vody

Někdy není problémem nedostatek vody, ale nedostatek čisté vody. V řadě regionů je voda kontaminovaná a její konzumace představuje značné riziko pro zdraví lidí. V současné době se vyvíjí řada metod, které čistí vodu pomocí přírodních látek, které jsou snadno dostupné kdekoli na světě.

7. Tvorba mraků pomocí laseru

Ne, to není sci-fi, ale velmi reálná technologie, která je právě zkoušena vědci z univerzity v Ženevě. Tato technologie generuje mraky tím, že podpoří tvorbu hydroxylových radikálů. Tyto radikály přeměňují oxidy síry a dusíku ve vzduchu a tvoří tak kapky.

Přeložil: J. H.

Zdroj: http://www.treehugger.com/clean-technology/7-ways-technology-will-provide-water-world.html