Je spíše výjimkou, pokud se lidé v rámci kolektivu dohodnou na tom, jak často či intenzivně větrat, stejně tak bývá bodem sváru teplota v místnosti. Na druhou stranu, absence jakékoliv formy větrání může sama o sobě vést ke svárům tak, jak špatný vzduch vede ke zvýšené únavě, podrážděnosti, bolestem hlavy apod.

Existuje z tohoto vůbec cesta ven? Ano!

Systémy řízeného větrání (rekuperace) nabízí možnost zajištění vysokého komfortu pobytu v místnostech různých typů, a to bez nevýhod klasického větrání, tj.:

  • kolísání teplot v místnosti,
  • zvýšeného proudění vzduchu (průvan),
  • vniknutí nečistot spolu s venkovním vzduchem,
  • s ohledem na první bod i zvýšené náklady na energie, ať už topení či klimatizaci.

Systémy rekuperace zvládají centralizované i decentralizované větrání tj. použít je můžete i v jediné místnosti,  nebo centralizovaně pro všechny místnosti v nemovitosti. Rekuperace tak již dáno nejsou doménou restaurací, hotelů a dalších ubytovacích prostor.

Jak je zajištěna stabilní teplota v místnosti?

Rekuperační jednotky mohou být vybaveny výměníkem, který je zahříván vzduchem proudícím z interiéru ven. Ten stejný výměník pak zahřívá studený vzduch proudící zvenčí.

Zkušenosti ukazují, že rekuperační jednotky Zehnder dokáží opětovně využít až 95 % tepla vypouštěného zevnitř ven.

Je prokázáno, že dlouhodobý pobyt ve špatně větrané místnosti, tj. místnosti s nekvalitním vzduchem, může způsobit např.:

  • podráždění očí,
  • bolesti hlavy,
  • zvýšenou únavu,
  • nadměrný výskyt zánětů,
  • svědění pokožky.

K těmto negativním jevům nedochází v případě rekuperace právě s ohledem na fakt, že vzduch je před vpuštěním do místnosti zbaven nečistot.

Jak již bylo uvedeno výše, systémy řízeného větrání lze použít i pro jedinou místnost v nemovitosti, stejně jak pro celou nemovitost typu hotel, administrativní budova apod. Pokud vám tedy záleží na kvalitě pobytu ve vašich nemovitostech, začněte se zajímat o konkrétní možnosti využití rekuperačních jednotek.

 

Zdroj obrázku: Antonio Guillem / Shutterstock.com