V důsledku globálního oteplování hladiny moří stoupají rychleji, než vědci ještě před časem předpokládali. Poslední oficiální zpráva IPCC v roce 2007 předpokládala vzestup hladiny moří v rozmezí 0,2 až 0,5 m do roku 2100. Ovšem současné zvýšení hladiny moří již mnohdy hranici 0,5 m atakovalo. Podle nového odhadu stoupnou hladiny moří do roku 2100 o 1 m.

Geolog Colorado Hay z University of Bill vysvětluje, že chyba v předchozím modelu byla zejména v nepříliš kritickém hodnocení dopadů globální změny na úroveň hladiny světových moří. Rovněž dodává, že zpráva nebyla dostatečně podrobena kritice od světových vědců.

Podle odborníku stojí  za rychlejším vzedmutím mořských hladin rychlejší tání z Arktidy. Roztání  arktického ledu sice samo o sobě rovněž zvýší hladinu moří, ale úbytek ledu v Arktidě vede k jejímu rychlejšímu oteplování a tím dochází k větší ztrátě ledu v Grónsku a v severní Kanadě. Jak vysvětluje Hay, uvolnění čerstvé vody z Arktidy má za následek přívod teplé vody z jihu.

Došlo tak k rozpohybování velkého tepelného čerpadla. S tímto jevem žádný z modelů nepočítal. Hay dále upozorňuje, že dle geologických záznamů došlo po poslední době ledové ke zvýšení mořských hladin o více než 10 metrů. K tomuto jevu došlo bez pomocí člověka a během několika staletí.

Hay poznamenává, že jestliže vlivem přirozených procesů můžeme přijít o všechen grónský led během několika málo staletí, je velmi obtížné odhadnou rychlost úbytku ledu v důsledku antropogenně zvýšeného množství oxidu uhličitého. Jehož množství člověk zvýšil o mnohem více než přirozené procesy.

Ještě jednu věc odborníci z IPCC opomněli při psaní zprávy. Velmi hojné je totiž čerpání podzemní vody. Tato voda by za normálních okolností zůstala uložena v podzemí. Jestliže ji však člověk vyčerpá, zapojí ji do světového koloběhu a voda nakonec skončí svoji pouť v mořích a oceánech. To vede k urychlení změny klimatu a ke zvýšení hladin moří a oceánů.

Přeložil: J. H

Zdroj: http://www.clickgreen.org.uk/research/trends/123685-research-reveals-why-sea-levels-are-rising-faster-than-previously-feared.html