Není vám lhostejný stav přírody ve vašem okolí? Chcete se zasadit o ochranu přírody ve vašem okolí, případně na místě, kam rádi chodíte? Jedna z nevládních organizací rozjela projekt, v rámci kterého si můžete adoptovat část potoka. Jedná se o adopci symbolickou.

Lidé, kteří mají zájem, přeberou nad určitou částí toku patronaci. Smyslem projektu je zapojení místních komunit. Nejen, že mají k potoku blízko, ale také vědí, jak se v průběhu roku chová. Lidé se tak aktivně účastní ochrany vodního toku a okolní krajiny. Vědí, kde jsou problémy a kde hrozí největší nebezpečí při zvýšené hladině toku. Stejné systémy už fungují v řadě evropských států.

Dobrovolní opatrovníci však nemusí být pouze z blízké vesnice. Vítáni jsou všichni. Podmínkou je pouze pravidelná návštěva místa a jeho kontrola. Pro dobrovolníky je vytvořena přesná metodika čeho si mají na toku všímat. Řada malých toků má vážné problémy.

Dojde-li k jeho revitalizaci, odborná firma není schopna odhalit všechny problémy, které se na daném toku mohou vyskytovat. Nejen, že často dojde k přehlédnutí některých potíží, ale hlavně některé situace se na toku vykytují je v určitém ročním období. Má-li však potok své patrony, ti si veškeré situace, ke kterým na jim svěřeném úseku dojde, pečlivě zapisují a případně fotografují.

Tyto záznamy jsou pak dostupné každému, kdo je potřebuje. Například společnosti provádějící revitalizaci, státním orgánům, rybářům. Nutno podotknout, že dobrovolníci svoji činnost vykonávají zadarmo. Chcete-li se také stát patronem potoku ve své blízkosti, tak kontaktujte patřičný obecní úřad.

J. H.