V sobotu 25. března 2023 proběhne tradiční Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu. Přidat a zaregistrovat se může každý, komu není lhostejný stav životního prostředí u nás i ve světě. Na hodinu symbolicky zhasnou domácnosti, veřejná osvětlení v obcích či městské dominanty. K akci se mohou připojit jednotlivci, obce i instituce. Účastníci si zvolí také vlastní klimatické závazky. Může jít o využívání obnovitelných zdrojů energie, snížení teploty v domácnosti nebo snížení spotřeby masa. V České republice kampaň každoročně koordinuje Ekologický institut Veronica.

„Dalších 7let je pro budoucnost nás všech klíčových: Musíme udržet oteplení pod hranicí 1,5 °C, aby lidstvo zabránilo nevratnému poškození planety a také aby do roku 2030 zvrátilo úbytek biodiverzity. Proto je důležitá role všech jednotlivců, obcí či komunit“, říká Petr Ledvina z pořádajícího Ekologického institutu Veronica.

Účastníkem nebo účastnicí se stane každý, kdo se zapíše na stejnojmenném webu – hodinazeme.cz. Kampaň Hodina Země vybízí k přijetí dobrovolných závazků, ze kterých si mohou účastníci akce vybrat. Mohou si stanovit i závazek vlastní. Zájemci také hned uvidí, kolik emisí skleníkových plynů takto ušetří. „Mohou se třeba na jeden den v týdnu stát veganem, omezit jízdy autem, méně létat, uvědoměle nakupovat. V dnešní době jsou důležité obzvlášť závazky související se snižováním spotřeby plynu: Začít využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů, vodu ohřívat sluncem, netopit víc než je potřeba,“ vyjmenovává možné závazky Irena Stehlíková. Novinkou pro letošní rok je nabídka závazku výroby biouhlu, „který se následně uloží do půdy a odčerpá tak CO2z atmosféry“, doplňuje Stehlíková.

V roce 2022 se k Hodině Země přihlásilo 790 jednotlivců, kteří si dali klimatické závazky šetřící celkem 2200 tun skleníkových plynů ročně. Dále se k Hodině Země připojilo 133 obcí včetně 12 statutárních měst a 84 organizací, firem a škol.

Jako novinku pro letošní rok připravili organizátoři tzv. klima tipy. Jde o praktické návody, jak lze pomáhat ochraňovat klima i biodiverzitu v domácnostech. Nutí zamyslet se nad dopady každodenních rozhodnutí, ať už se týkají bydlení, dopravy, nakupování, volby stravy nebo životního stylu:www.veronica.cz/klima-tipy.

Přihlašování na Hodinu Země probíhá přes webovou stránku hodinazeme.cz. Na stejných stránkách je vidět i počty a seznamy aktuálně přihlášených jednotlivců, obcí i institucí.

Co je hodina Země?

Hodina Země je každoroční celosvětová akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k symbolickému zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Akci ve světě koordinuje Světový fond na ochranu přírody (WWF).

První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy zhasla světla na slavné budově australské opery. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice, kde ji koordinuje Ekologický institut Veronica.

Hodina Země každoročně poskytuje lidem na celém světě příležitost ukázat, jak moc jim záleží na přírodě – a pomoci ostatním pochopit zásadní význam přírody v životě nás všech, stejně jako poukázat na ničivé hrozby pro lidi a planetu. Je to čas, kdy je třeba upozornit na potřebu jednat.

Je i výzvou k akci: každý se může podílet na utváření nové budoucnosti pro lidi a planetu, od individuálních kroků k udržitelnému životu až po naléhání na společnosti a vlády, aby pomohly vybudovat spravedlivou, přírodě prospěšnou a uhlíkově neutrální budoucnost.

Web akce pro ČR www.hodinazeme.cz.