Každý z nás jednou za čas dostane e-mail, který může zhruba ve stručnosti shrnout následující frází: Nemám rád chladné počasí, proč bych se tedy měl bát zvyšování emisí plynu oxidu uhličitého? Pro autory takovýchto mailů jsou zde čtyři překvapující (a dost znepokojující) informace, ke kterým může v důsledku rostoucího množství emisí oxidu uhličitého dojít.

Globální hospodářská krize

Potřebné opatření, které bude muset svět realizovat v důsledku globálního oteplování (např. zvýšení mořských hrází, přemístění celých měst…), bude svět stát 20% světového HDP.  Jistě je to zlé, když dojde na finanční výpadek z malého národního rozpočtu, ale představte si, že přijdeme o 20 % z celosvětových finančních příjmů.

Globální úhyn ryb

Jedním z často přehlížených, ale velmi ničivých důsledků globálního oteplování je okyselování oceánů. Oceány nasávají ohromné množství oxidu uhličitého. Tedy jak se zvětšuje množství oxidu uhličitého v atmosféře, zvětšuje se množství absorbovaného oxidu uhličitého oceánem. Bohužel, když oxid uhličitý vstoupí do vody, vytvoří se kyselina uhličitá. Z tohoto důsledku kyselost oceánů za posledních sto let stoupla natolik, že dochází k narušování schránek měkkýšů. Měkkýši jsou však základem mnoha mořských ekosystémů. Oceánské vymírání je proto bohužel na vzestupu.

Globální hlad

Světově existuje obrovské množství infrastruktury potřebné k výrobě potravin v dostatečném množství pro celý svět. Ovšem tato infrastruktura závisí na stabilitě prostředí. Očekáváme, kde a kdy spadnou srážky. Očekáváme, kdy a kde přijde obleva. Globální oteplování však naše očekávání mění. Odhady ukazují, že v sušších oblastech bude více srážek a ve vlhčích oblastech bude méně srážek. To by mohlo znamenat, že bude potřeba v místech se zvýšenými srážkami vytvořit novou infrastrukturu k výrobě potravin. Než bude tato infrastruktura hotová, spoustě lidí by se nemuselo dostat základních potravin.

Zpětnovazební smyčky

Pozitivní vazba, je něco, co někteří rádi vidí v přírodě. Například tání sněhu vytváří vice tepla, které absorbuje zemský povrch a zrychlí se tak tání sněhu a zároveň se tak zrychlí i absorbování tepla zemských povrchem. To je příklad zpětná vazby, která může exponenciálně zvýšit vliv globálního klimatu. Tato zpětná vazba je zahrnována i v klimatických modelech. Uvažovány jsou situace jako snížení albeda (výše uvedený příklad), zvýšené množství požárů uvolní více oxidu uhličitého do atmosféry, úhyn kanadského boreálního lesa a v důsledku toho zvýšené množství uvolněného oxidu uhličitého.

Ti co pochybují o vlivu globálního oteplování, prostě neví, co povídají. Dík patří všem vědcům, kteří neúnavně zjišťují, jaký vliv bude mít změna klimatu na náš život a co musíme udělat, abychom se s tím vyrovnali.

J. H.

Zdroj: http://green.yahoo.com/blog/ecogeek/938/four-scary-surprises-of-global-warming.html