Geotermální energie

geotermal

Pokud si něco pamatujete ze školy o geovědách, pak jistě víte, že ve středu Země je velmi horko. Střed Země je místo, kde vzniká geotermální energie, která je velmi důležitou složkou balíku obnovitelných zdrojů. Například v USA se pomocí zemského nitra dodá do vnitrostátní sítě každý rok 3000 MW. Geotermální energie je tak čtvrtým nejvyužívanějším zdrojem obnovitelné energie ve Spojených státech.

Bohužel jen pět zemí vyrábí více než 15 procent své elektrické energie z geotermálních zdrojů. Potěšující zprávou však je, že počet zemí, které využívají geotermální zdroje roste. V současné době jejich už sedmdesát.

Využívání geotermální energie má dlouhou tradici. Voda ohřátá v nitru Země byla používána už Římany pro léčbu očí, kožních onemocnění a k vytápění budov v Pompejích. Ve středověku byly dokonce vedeny války kvůli území s horkými prameny. Právě takové horké prameny jsou prvním viditelným indikátorem možnosti využívat geotermální energii. Potenciál tohoto zdroje je však mnohem větší než jen jako zdroj teplé vody.

Princip využívání geotermální energie je jednoduchý. Teplo proudící ze zemského povrchu ohřívá vodu, která je zachycena vrstvou nepropustné horniny. Vzniká tak geotermální jezero. Pro výrobu elektřiny je nutné vyvrtat do těchto jezer studny. Uvolní se tak tepelná energie, která je na povrchu pomocí geotermální elektrárny přeměněna na elektrickou energii.

Výroba geotermální energie není zcela bez emisí skleníkových plynů. Oxid uhličitý je uvolňován z vrtů jako přirozený vedlejší produkt. Emise jsou však velmi malé. Jsou jen zlomkem toho, co se uvolní spalováním fosilních paliv. Geotermální elektrárny také samozřejmě potřebují pro svůj provoz zabrat určité území. Jedna geotermální elektrárna potřebuje na jeden megawatt asi 1 až 8 akrů půdy. Jaderná elektrárna 5 až 10 akrů a uhelná elektrárna dokonce 19 akrů půdy. Při porovnání potřeby provozní vody vyjde také nejlépe geotermální elektrárna, která potřebuje pro svůj provoz k výrobě jednoho megawattu asi 20 litrů vody. Jaderná a uhelná elektrárna potřebují více než 1000 litrů

Přeložil: J. H.

Zdroj: http://tlc.howstuffworks.com/family/geothermal-energy-benefits.htm

 

 

Komentáře

  • Možná by bylo vhodné lidem vysvětlit, že je cosi jiného geotermální eletrárna v místě, kde je velký přetokový zdroj horké vody či páry

    a něco úplně jiného jsou snahy o to vrtat několik kilometrů do zemské kůry, aby takový zdroj byl získán, případně kde je potřeba vyvrtat takových vrtů hned několik, aby část mohla být použita jako vrty injekční a část jako vrty produkční…

    Ta druhá možnost totiž v sobě skrývá extrémní náklady v řádu stamilionů či miliard CZK na realizaci, přitom není vůbec jisté, že se podaří získat dostatečně vydatný zdroj… Horniny mají totiž velmi nízkou tepelnou vodivost…

Zanechte komentář

Můžete využít tyto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odběr novinek

Odkazy

Partneři

E15
Stirling Energy s.r.o.
Třetí ruka
Viesmann
Výstava Bydlení