Ve druhé polovině ledna ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21 procent výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 je vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování apod.

Na výstavě představíme i tolik diskutovanou otázku zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info.

Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Není jednoduché se orientovat v dnešní přemíře produktů a informací, které trh i média nabízí. Návštěvníci proto každoročně oceňují, že informace, se kterými na výstavu přicházejí, nebo je získávají v jednotlivých expozicích, mohou konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách.

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program. V konferenčním centru se uskuteční konference na témata:

Pondělí 21. ledna 2019

 • 13:00 – 16:00 Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech
  Program Wienerberger e4 dům
  Efektivní využití moderních technologií pro zajištění zdravé domácnosti
  Technologie MoNSE II – Mobilní napájecí stanice
  MultiComfort House Dubai
  Odborný garant: Zpravodajský a informační portál Skypaper.cz

Úterý 22. ledna 2019

 • 10:30 – 13:00 Slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce
  Energii slunečního záření lze v domácnosti využít mnoha způsoby. Jde to i v bytě? Nabije slunce elektromobil? Slouží baterie jako záloha při výpadku elektřiny? A jak sluneční energii uskladnit?
  Dotace na domácí fotovoltaiku a na solární ohřev vody
  Je fotovoltaika s baterií pojistka proti výpadku elektřiny? Aneb o střídačích pro fotovoltaickou elektrárnu
  Jak uložit teplo ze slunce
  Nabíjení elektromobilu z domácí fotovoltaiky
  Fotovoltaika v bytě
  Solární ohřev vody – fotovoltaika nebo solární kolektor?
  Solární architektura – domy s maximálním využitím sluneční energie
  odborný garant: TZB-info
 • 13:30 – 16:00 Setkání členů Cechu kamnářů ČR
  odborný garant: Cech kamnářů ČR

Středa 23. ledna 2019

 • 9:30 – 12:30 Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)
  Úspory energie – výzva IV
  Obnovitelné zdroje enrgie – výzva IV
  Nízkouhlíkové technologie – výzva IV
  Úspory energie v soustavách zásobování teplem – výzva III
  odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace
 • 13:00 – 16:00 Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR
  Novinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb
  Výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním
  Udržitelné hospodaření s vodou
  Rekuperace – záruka zdravého a úsporného bydlení
  odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR

Čtvrtek 24. ledna 2019

 • 10:00 – 16:00 Energetická soběstačnost pro domácnosti
  Sedm hlavních chyb při výběru vhodného fotovoltaického či bateriového systému a jak je efektivně eliminovat?
  Praktické zkušenosti s provozováním první velkokapacitní firemní baterie v provozu FENIX Jeseník
  Změny v připojení a provozování FVE a baterií s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetický zákon
  Zkušenosti s provozem, optimalizací a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
  Nový systém akumulace energie využívající předpovědi počasí
  Jak se vyvarovat chybám při podání žádostí o dotace z OP PIK pro baterie a FV systémy?
  Zkušenosti s provozování první české virtuální baterie
  Nové technologie a obchodní modely v oblasti decentrální energetiky
  odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz

Další část odborného doprovodného programu bude ve vstupním pavilonu A1, kde se bude diskutovat o těchto tématech:

Pondělí 21. ledna 2019

 • 9:30 – 10:25 Větrání s rekuperací
  odborný garant: Zehnder
 • 10:30 – 11:25 Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA a jak ho snížit
  odborný garant: AIR Tritia
 • 11:30 – 12:25 Kachlová kamna a individuálně stavěná topidla jako hlavní zdroj zdravého vytápění rodinného domu
  odborný garant: Cech kamnářů ČR
 • 12:30 – 13:25 Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby?
  odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
 • 13:30 – 14:25 Spolupráce zdrojů a spotřebičů elektrické energie v rodinných domech
  odborný garant: VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 14:30 – 15:25 Stínicí technika a její vliv na energetickou bilanci budov. Stínicí technika v Nové Zelené Úsporám
  odborný garant: Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST)
 • 15:30 – 16:25 Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících čištění, kontroly a revize spalinových cest a kontroly kotlů
  odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Úterý 22. ledna 2019

 • 9:15 – 9:55 Modulární energetická jednotka rodinného domu
  odborný garant: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 10:00 – 10:45 Zelené střechy – šance pro budoucnost
  odborný garant: Ivánek-Zeman, v.o.s.
 • 10:50 – 11:35 Ventilační tepelná čerpadla NIBE pro použití v NZEB
  odborný garant: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
 • 11:40 – 12:30 Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla
  odborný garant: Elektrodesign ventilátory spol. s r.o.
 • 12:35 – 13:25 Tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace
  odborný garant: Regulus s.r.o.
 • 13:30 – 14:25 Systém Foxtrot – technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení
  odborný garant: Teco a.s.
 • 14:30 – 15:10 Mini tepelná čerpadla pro rodinné domy
  odborný garant: HOTJET CZ s.r.o.
 • 15:10 – 15:50 Kontroly kotlů a výměny kotlů
  odborný garant: TZB-info
 • 15:55 – 17:00 Porovnání nových a starých požadavků na spalinové cesty (materiály, provedení)
  odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Středa 23. ledna 2019

 • 9:15 – 11:55 Energie pro lepší životní prostředí
  Emise z lokálních topenišť v našem regionu
  Využití kogenerace pro rodinné domy a malé komunity
  Tepelná čerpadla s novou generací chladiv
  odborný garant: Trianon, z.s., VŠB-TU Ostrava
 • 12:00 – 12:55 Sálavé stropní teplovodní vytápění a chlazení. Inovované elektrické radiátory splňující nařízení na EcoDesign
  odborný garant: Zehnder
 • 13:00 – 13:55 Inteligentní podlahové vytápění
  odborný garant: Anos s.r.o.
 • 14:00 – 14:55 Velkoobchody TZB na současném trhu
  odborný garant: Asociace odborných velkoobchodů
 • 15:00 – 15:55 Fotovoltaická elektrárna s garantovanou dotací nebo tepelné čerpadlo
  odborný garant: S-power Energies, s.r.o.
 • 16:00 – 17:00 Novinky v dotačních programech Nová zelená úsporám a Dešťovka
  odborný garant: Státní fond životního prostředí

Čtvrtek 24. ledna 2019

 • 9:15 – 11:15 Bytový dům – vhodný prostor pro vybudování FVE – Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy
  Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát
  Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám
  Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.
  odborný garant: Pro náš dům
 • 11:20 – 12:00 Krátkodobá a dlouhodobá akumulace tepelné energie
  odborný garant: VŠB-TU Ostrava
 • 12:00 – 12:55 Průběh kontroly spalinových cest a správné doklady z této kontroly
  odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
 • 13:00 – 13:55 Inteligentní řešení vytápění
  odborný garant: Anos s.r.o.

Výstava je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje.

www.infotherma.cz