Koncept inteligentního města se snaží co nejvíce využít moderních technologií, především pak těch informačních, aby docházelo k synergii mezi jednotlivými odvětvími a vedlo ke zlepšení kvality života. To vše se odehrává s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života místních obyvatel.

Inteligentní města zkrátka využívají chytrá řešení, aby pomohly celkovému hospodářskému růstu a zlepšily kvalitu života místních obyvatel.

Česká republika oproti zbytku světa v oblasti inteligentních měst dlouho zaostávala. Prvním inteligentním městem se stalo město Písek, který začal se zaváděním chytrých technologií ve školách. Díky tomu město ušetřilo jen za prvních šest měsíců 2,5 miliónů korun.

Jako další inteligentní město lze jmenovat Pacov, který plánuje postavit první veřejnou dobíjecí stanici a současně si pochvaluje elektromobilitu. V těsném závěsu jsou ale i Brno, Třinec, Ostrava, Plzeň či Praha.

Jak inteligentní město usnadní obyvatelům život?

Obyvatelé města mohou změny pocítit v bezpečnosti, energetice, správě veřejných budov či například v dopravě. Řidičům může pomoct mobilní aplikace, která je nevede na prázdné parkovací místo a ušetřit jim čas s hledáním. Směsný odpad je proměňován v plyn, který se následně mění v čistou energii a tak není město zatěžováno zbytečnými skládkami apod.

Možností je nespočet a protože se v posledních letech jedná o velké téma a především o velký trend, lze očekávat velký nárůst. Hovoří se o tom, že do konce roku 2017 by v naší zemi mohlo přibýt až deset inteligentních měst.

-SŠ-