Jelen lesní je největší savec žijící na území Krkonoš. V zimě ve volné přírodě může v důsledku nedostatku dostupné potravy působit škody na lese.

Aby k nim nedocházelo, provozují již řadu let v Krkonoších síť 16 přezimovacích obůrek.

Počátkem zimy do nich přicházejí jeleni za potravou a zůstávají v nich až do jara.

 

Přezimovací obůrky jsou převážně v odlehlých částech hor, i přesto je ale nezbytné pro zachování pohody zvěře zachovávat v jejich okolí klid.

Z tohoto důvodu vydává pravidelně Správa KRNAP zákaz vstupu do jejich bezprostřední blízkosti. Zákaz vstupu začal platit 1. prosince.

Pro ochranu přírody a současně pro zajištění rovnováhy v ekosystémech má v zimním období velký význam zajištění nerušeného pobytu lesní zvěře v krajině. Na území KRNAP se tento požadavek týká především zvěře jelení, která se v zimním období přirozeně stahuje do nižších horských poloh. Většina míst v těchto nižších polohách je však právě v zimním období hojně využívána lyžaři a ostatními zimními návštěvníky hor.

Jeleni, kteří mají v zimním období zvýšený energetický výdej, trpí při častém rušení stresem a snaží se proto soustředit se v klidnějších oblastech. Ve větším počtu by ale mohli okusem výhonků a ohryzem kůry z kmenů mladých stromků způsobit velké škody v lese.

To je také důvodem, proč musejí krkonošští lesníci jeleny v krkonošských lesích lovit. Stavy jelenů udržují zhruba na úrovni 500 kusů. Mají pro ně připravené tzv. přezimovací obůrky, ve kterých se shromažďují, mají tam klid a pravidelný přísun potravy. V obůrkách jsou však zvířata na relativně malém prostoru, a je proto potřeba předcházet jejich rušení a plašení, které by mohlo vést ke zranění nebo dokonce smrti zvířat.

Zákaz vstupu je platný v období od 1. prosince 2014 do 15. května 2015 a ve stejném období i v letech 2016 a 2017. Z obdobných důvodů je omezen přístup k některým krmelcům pro srnčí zvěř.

Zdroj: KRNAP