Požadavky na snižování energetické náročnosti se nevyhýbají ani průmyslu. Stejně tak, jako se dnes postupně stávají standardem nízkoenergetické rodinné domy, v brzké budoucnosti lze tento trend očekávat i u průmyslových, kancelářských, rekreačních či infrastrukturních objektů.

Podle Amerického energetického úřadu, na území USA lze opětovně využívat až 50 % odpadového tepla produkovaného průmyslem, což představuje potenciál snížení energetické náročnosti forem o cca 20 % a snížení emise skleníkových plynů rovněž o cca 20 %. Takto zásadní pozitivní dopady mají za následek to, že rekuperací se zabývají nejen firmy ze zemí s vysokými cenami energií, ale také bohaté země na Středním východu, stejně jako firmy z rozvíjejících se zemích. Prim v tomto směru hraje Čína, kde můžeme najít největší a nejambicióznější projekty na opětovné využívání odpadového tepla a získávající energii z obnovitelných zdrojů.

Rekuperaci využívají datová centra, přístavy, firmy z těžkého průmyslu apod.

Opětovně využít lze teplo bez rozdílu jeho původu, velmi dobrou zkušenost s rekuperací mají např. plavecké bazény, které jsou díky využívání odpadového tepla snížit svou energetickou náročnost až o 80 % (podobnými „výkony“ se dnes chlubí nově stavěné či rekonstruované plavecké bazény ve Velké Británii). V Německu, Velké Británii, Švýcarsku, Švédsku, Dánsku, Francii a dalších zemích EU čím dál více domácností využívá odpadové teplo z datových center, tj. objektů s vysokou energetickou náročností a velkým množstvím produkovaného odpadového tepla (více o této problematice najdete zde).

Odpadové teplo lze použít i pro snížení energetické náročnosti pěstování potravin

Odpadové teplo tedy nemusí sloužit jen pro opětovně použití v místě, kde došlo k jeho vygenerování. Jako další příklad využívání tepla mohou sloužit projekty společnosti E.ON, ICA Fastigheter a Veolia, jež využívají odpadové teplo k pěstování potravin či využívání odpadového tepla z přístavů v městech jako Rotterdam, Dánsko, Hamburg, Londýn, kdy jsou energií z odpadového tepla zásobovány tisíce domácností v okolí přístavu.

Snižování energetické náročnosti podniků či alespoň schopnost „zpeněžit“ odpadové teplo zdá se bude v brzké době nutností, a to i v České republice, kde se podniky potýkají s rostoucími mzdovými náklady, které snižují jejich konkurenceschopnost na světových trzích.