Projekt LIFE CORCONTICA hledá další zájemce o obnovu hospodaření na vybraných krkonošských lučních enklávách. Od 1. do 16. 3. 2015 přijímají žádosti na péči o vybrané louky. V rámci této již třetí výzvy bude podpořeno cca 90 hektarů luk.

Ve třetí vlně můžete zažádat o příspěvek na těchto enklávách: Bouda Mír, Bouda v Obřím Dole, Černá hora – Horský hotel, Erlebachova bouda, Davidovy Boudy, Dolské Boudy, Dvoračky, Horní Malá Úpa – Hacar Trutnov, Horní Malá Úpa – Nové Domky, Husí Boudy, Jelení Boudy, Kavinova Deska, Klášterka, Latovo údolí, Lučiny, Moravské Boudy, Mullerka, Niklův Vrch, Obří Důl, Patejdlova Bouda, Pevnost, Pod Šeřínem, Pomezní Boudy, Portášky, Přední Krásná Pláň, Růžohorky, Sedmidolí, Severka, Sněžné Domky, Šímovy Chalupy, Tetřeví Boudy, Velké Pardubické Boudy, Zadní Krásná Pláň, Zadní Struhadla a Žacléřské Boudy.

O příspěvek mohou žádat vlastníci nebo nájemci pozemků, které se nachází na jmenovaných projektových enklávách.

Co je to projekt LIFE CORCONTICA?

Krkonošské louky jsou unikátní hodnotou české přírody. Díky péči, kterou hospodáři loukám po čtyři staletí věnovali, vznikla druhově bohatá, květnatá společenstva se spoustou vzácných rostlin a živočichů. Společenské změny po druhé světové válce krkonošskému hospodaření nepřály a přivedly jej téměř k zániku. Louky začaly zarůstat a chudnout. Jednotvárné porosty nenáročných rostlin – smilky tuhé, třtiny, metličky, borůvky, často též kopřiv a šťovíku hovoří o ztrátě bohatosti. Pronikání náletových dřevin na louky je posledním stádiem přeměny louky zpátky v les.

Projekt LIFE CORCONTICA si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svoji bohatost, a pravidelným hospodařením obnovit jejich květnatost a kvalitu. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podporuje i jednotlivé evropsky významné druhy. Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Horních Albeřicích. A rybu vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje.

Projekt LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí.

Více o projektu najdete na http://life.krnap.cz/.