Zrychlující se poptávka po energii spolu s rostoucími náklady na fosilní paliva vede k tomu, že celosvětově roste poptávka po energiích, které pocházejí z obnovitelných zdrojů.

Společnost Cleanergy se sídlem ve Švédském Göteborgu se zabývá využitím technologie Stirlingova motoru už více než 20 let a stala se jedním z předních světových poskytovatelů energetických řešení založených na technologii Stirling, tak aby uspokojila rostoucí mezinárodní požadavky na zelenou energii.

V roce 2008 skupina švédských investorů získala veškerá práva na V 161 Stirlingův motor od Solo Kleinmotoren GmbH v Německu. Veškerá výroba, technologie a související majetek byl převeden na novou společnost Cleanergy. Bezprostředně po vzniku a přenosu technologií bylo ústřední snahou připravit se na rozsáhlou industrializaci. Byla přezkoumána dodavatelská a subdodavatelská základna, která se z větší míry přesunula na švédský automobilový průmysl. Následovaly testy kvality a vylepšení montážních procesů. Vyvinuula se organizace, která zahrnovala všechny potřebné funkce a možnosti: R & D, výrobu, kvalitu, prodej a marketing a lidské zdroje.

Cleanergy 9kWe – Mikrokogenerační jednotky na bázi Stirlingova motoru

Cleanergy vyrábí a prodává CHP mikrokogenerační jednotky sloužící ke kombinované výrobě tepla a elektřiny na bázi Stirlingova motoru využívající bioplyn, LPG nebo zemní plyn.  Tyto jednotky  jsou  vhodné  pro průmyslové objekty, bytové domy, administrativní budovy, ubytovací zařízení či obchodní prostory.

Vynikajících výsledků dosahují zejména objekty s celoročním provozem a vysokou spotřebou tepla pro vytápění, ohřev TUV nebo technologii. Do této skupiny patří hotely, nemocnice, rehabilitační centra, akvaparky, výrobny potravin, pekárny, prádelny a celá řada dalších podniků, které mohou provozem mikrokogenerační jednotky ušetřit ročně statisíce korun na energiích.

Dlouhé servisní intervaly a životnost

Díky využití Stirlingovy technologie, Cleanergy CHP motor umožňuje oddělení pohyblivých částí, jako jsou písty, pístní těsnění, válce od kontaminujících látek. Všechny důležité komponenty jsou chráněny před kontaminacemi vznikajícími spalováním a před teplotními změnami . Ve srovnání s pístovými motory nebo dieselovými motory zde dochází k vnějšímu spalování  – to nesrovnatelně prodlužuje servisní interval a životnost celé jednotky. Externí spalování rovněž klade výrazně nižší nároky na kvalitu paliva.

Nízké emise

Hořák FLOX® s technologií bezplamenné oxidace zajišťuje vysokou účinnost spalování. Díky tomu dochází k nízkým emisím. V porovnání s motory s vnitřním spalováním (Otto, Diesel) je hodnota emisí na 10% hodnotě.

Přednosti mikrokogenerační jednotky Cleanergy

- Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu vede k výrazným úsporám a rychlé návratnosti

- Vysoký tepelný i elektrický výkon (8-26 kWt, 2-9 kWe)

- Špičková celková účinnost 92-96% (elektrická: 25%)

- Velmi dlouhý servisní interval (6000 hodin) a celková životnost (20 let)

- Nízké emise minimalizují lokální znečištění spalinami

- Kompaktní rozměry a prostorová nenáročnost

- Precizní technické zpracování

- Tichý chod Stirlingova motoru, nízké vibrace a perfektní odhlučnění

- Palivem může být zemní plyn, bioplyn nebo LPG

- Externí spalování klade výrazně nižší nároky na kvalitu paliva

- Hořák FLOX® s technologií bezplamenné oxidace zajišťuje vysokou účinnost spalování

- Pokročilý systém regulace výkonu

- Bezúdržbový provoz a snadná obsluha

Stirlingenergy s.r.o. je výhradním zástupcem firmy Cleanergy a WhisperGen vyrábějící mikrokogenerační jednotky.

Více informací naleznete na www.stirlingenergy.cz