Ministerstvo životního prostředí připravuje na Šumavě v nejbližší době jednání u kulatého stolu, které by mělo navrhnout racionální řešení sporných témat týkajících se Národního parku Šumava. Zváni jsou zástupci krajů, starostové šumavských obcí, zástupci podnikatelů, turistických svazů a odborníci na ochranu přírody. Cílem je najít všestranně prospěšné řešení rozvoje Šumavy, které současně zahrnuje ochranu přírody i ekonomický rozvoj oblasti.

„Poté, co se nám podařilo úspěšně nastartovat práce pro zlepšování ovzduší v Moravskoslezském kraji, se teď chci naplno zaměřit na systémové řešení situace na Šumavě. Již jsem se setkala s ředitelem národního parku Františkem Krejčím. Nyní se chci seznámit s postoji všech zástupců šumavské oblasti,“ říká ministryně Rut Bízková.

Ministryně předpokládá, že zúčastnění vytvoří několik odborných skupin pro řešení jednotlivých témat, jako je např. ochrana přírody, ekonomický rozvoj regionu a podnikatelské aktivity, turistický ruch.

„Jednání u kulatého stolu se nám již velice osvědčilo při přípravě novely zákona o odpadech, proto bychom podobný postup spolupráce rádi využili i pro řešení situace na Šumavě,“ konstatuje ministryně Rut Bízková.

Autor: Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP