Na Nový rok – o slepičí krok, na Tři krále – o hodinu dále

prano

Pranostika byla před stoletími jednou ze základních metod předpovídání počasí a dalších jevů, souvisejících především s obděláváním půdy. Dnes již není postavení pranostik takové jako dříve, neboť je nahradily prognózy vědečtějšího rázu. Přesto může být zajímavé zjistit, nakolik se zakládají na pravdě.

Zkušenosti a poznatky našich předků se vázaly obvykle k určitému měsíci či datu a zvlášť na Nový rok a na leden jich najdeme obrovskou spoustu. Oblíbený den, ke kterému se tvořily pranostiky, jsou i Tři králové. Platnost některých pranostik je nesporná, například – ,,Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o hodinu dále,“ dokumentující pozvolna se prodlužující dny a pozdější stmívání.

U posuzování dalších ale budeme potřebovat o něco více pozorovacího talentu, dobrou paměť (nebo zápisník) a trpělivost. Základem pranostik je totiž vzájemná ovlivnitelnost dějů. Nějaký jev, který nastane určitého data či měsíce, podmiňuje jiný v budoucnu, ať již déšť či třeba dobrou úrodu.

Jedná se například o pranostiky vážící se k věštění počasí /,,Na Nový rok déšť – o Velikonocích sníh“/. Věštění či hadačství se týká i podoby sklizně /,,Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.“ ,,Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.“ ,,Když 10. ledna slunce svítí, budem žita i vína hojnost míti.“/

Některá si ale můžeme ověřit i v kratším časovém horizontu /,,Na Nový rok, do zimy skok.“ ,,Lednová zima i na peci je znát.“ ,,Na Tři krále mrzne stále.“/ Na posouzení jiných budeme potřebovat naopak celý rok /,,Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ ,,Leden jasný, roček krásný.“/

Většina výše uvedených pranostik není ovlivnitelná námi, ovšem nejznámější z nich – ,,Jak na Nový rok, tak po celý rok,“, dnes oblíbené úsloví, námi ovlivnitelné je, alespoň z části. Za pokus tedy stojí strávit Nový rok tak, jak bychom si představovali, aby probíhal celý rok, a před dalším Silvestrem pak můžeme vyhodnotit, nakolik je zkušenost našich předků totožná.

Autor: Žaneta Pixová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

  • Dobrý den, paní Pixová, pokud citujete přísloví, je dobré je znát. Takže “ Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o skok dále, na Hromnice o hodinu více“
    Zdraví OK

Zanechte komentář

Můžete využít tyto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odkazy

Partneři

Uklidme Cesko
Viesmann
Výstava Bydlení