Cítíte vždy, když projedete kolem okna chlad. Možná je již na čase přemýšlet o novém okně. Nová okna Váš dům výrazně omladí, ale hlavně zvýší Vaši tepelnou pohodu uvnitř domu a ušetří Vám nemalé peněžní částky za energie.  Jaké však zvolit okna?

Pokud to s odpovědným chováním vůči životnímu prostředí myslíte vážně, mělo by Vás zajímat nejen kolik tepla okna propustí, ale také energetické náklady na jejich výrobu.

Hledejte proto možnosti, které sníží únik tepla z Vašeho domu při co největší energetické efektivitě.

Takové řešení nabízí například společnost Izolační skla (www.izolacniskla.cz), která nabízí dvojsklo s izolační fólií, pomocí které dosáhnete výsledků jako s trojsklem.

1. Výroba skla

Výroba skla je totiž velmi náročný proces, při kterém je spotřebováno mnoho energie. Platí tak, že méně použitého skla znamená ekologičtější výrobek.

1.1 Energetická náročnost výroby skla

Na jeden kilogram nepokoveného skla je spotřebováno 12,4 MJ svázané energie (= energie všech přírodních zdrojů, které byly využity při životním cyklu výrobku). Přitom nelze očekávat, že v nejbližší době dojde k výrazné změně technologie, která povede k úsporám energie při výrobě skla.

1.2 Dopad výroby skla na životní prostředí

Při výrobě skla dále vzniká řada nebezpečných látek, které jsou uvolňovány do životního prostředí. Jsou to zejména oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a těžké kovy.

2. Představení dvojskla a trojskla

Výhoda dvojskel je, že propouštějí do domu více slunečního světla než trojsklo. Tepelné zisky jsou tak větší. Obyčejné dvojsklo však propustí ve srovnání s trojsklem více tepla z budovy ven.  Řešením je dvojsklo s tepelně-izolační fólií.  Díky této fólii, která je vyrobena z PET, mají dvojskla izolační vlastnosti trojskla.

3. Výpočet energetické náročnosti výroby dvojskla a trojskla a jejich porovnání

Při výrobě nepokoveného skla o rozměrech 1,5 x 1 m je spotřebováno 241,8 MJ svázané energie. Na dvojsklo o stejném rozměru je tedy potřeba 483,6 MJ a na trojsklo 725,4 MJ svázané energie. Přidáme-li do dvojskla izolační fólii o tloušťce 75 ɲm, vzroste energetická náročnost výroby pouze o 0,004 MJ.

Jak je patrné z výpočtu dvojsklo doplněné izolační fólií je energeticky mnohem méně náročnější. Jeho výroba tedy tolik nezatěžuje životní prostředí. Přitom dosahuje stejných izolačních vlastností jako trojsklo. Pro více informací navštivte internetové stránky společnosti Izolační skla, a.s. (www.izolacniskla.cz).

www.izolacniskla.cz