Koukáte na souseda, jak táhne tašku se starým papírem na roh ulice, kde stojí patřičný kontejner, a říkáte si, proč to dělá? No, taky byste měli začít.  Možná vám totiž přijde třídění odpadu jako nesmyl, ale věřte, že jeho tříděním a následnou recyklací se dá ušetřit mnoho zdrojů, jak přírodních, tak finančních.

Jedna tuna – dva stromy

Vždyť 1 tuna vytříděného papíru zachrání 2 vzrostlé stromy,  50 % energie a 100 000 litrů vody, které by byly jinak třeba při výrobě papíru pouze ze dřeva. A nejen to. Jak jistě víte, PET lahve se vyrábí z ropy. Tím, že ji po vypití odevzdáte k recyklaci, ušetříte ropu potřebnou na výrobu nového produktu, který se z této PET lahve vyrobí. A nejde zde jen o ropu samotnou, ale také o dopravu materiálu a o energie nutné k výrobě. V konečném důsledku tedy ušetříte životní prostředí jako celek.

Při recyklaci skla dochází k jeho přetavení a k vyrobení jiného výrobku. Spotřebuje se tak o 40 % méně energie, respektive ušetří se energie, která by vydržela pohánět váš televizor celých 25 minut.

Jde i o peníze

Jak vyplývá z výše uvedeného cílem třídění a následné recyklace odpadu je šetření přírodních zdrojů a přírodního prostředí. Nejde ovšem jen o environmentální dopady, jde i o peníze. Společnost pak musí vydávat méně peněz na nápravu životního prostředí, ale také ušetří nákupem surovin pro výrobu výrobků, které může vytvořit pomocí recyklace z jiných produktů. Navíc proč se zbavovat něčeho, co ještě nedosloužilo a může být využito? Není to zbytečné plýtvání?

Možná už tedy chápete, proč si soused jednou za čas dá tu práci a trmácí se s plnou taškou papíru či plastových lahví do kontejneru. Pak tedy směle do toho a následujte ho.

J. H.