Energie z uhlí se může zdát levná, ale když do nákladů zahrnete znečištěné ovzduší a zdravotní problémy, skutečná cena uhlí prudce stoupne.

Uhelné elektrárny vypouští do vzduchu spoustu jedů, které ohrožují naše zdraví a ničí životní prostředí.

Zde jsou jen některé ze skrytých nákladů, které uvádí studie provedená Harvard Medical School:

  • Veřejné zdraví 75 bilionů amerických dolarů
  • Zdravotní náklady v důsledku znečištěného vzduchu 187 bilionů amerických dolarů
  • Emise rtuti 29 bilionů amerických dolarů
  • Změna klimatu 206 bilionů amerických dolarů

Podle studie by sečtení všech těchto skrytých nákladů na kWh zvýšilo cenu uhlí téměř o 18 centů. Nyní stojí jedna kWh vyrobená z uhlí 12 centů. V případě solární energie stojí jedna kWh 10 až 15 centů. Téměř 40 % dodávek energie v USA pochází z uhlí. Jedinou cestou, jak snížit spotřebu uhlí, je tedy snížit spotřebu energie. Kdo může, měl by vyměnit uhlí za obnovitelné zdroje.

Pro lidi, kteří si to nemohou dovolit, existují i jiné způsoby snížení závislosti na uhlí. Nezapomínejte například odpojovat nepoužívanou nabíječku, nenechat přístroje zapnuté v pohotovostním režimu nebo v létě místo zapnutí klimatizace zkuste jiný způsob pro ochlazení místností. Budete-li hlídat spotřebu svých elektrospotřebičů, můžete výrazně snížit svoji závislost na uhlí. Také můžete psát svým zákonodárcům a dát jim vědět, co si myslíte o uhlí a jeho účinkům na lidské zdraví.

Přeložil: J. H.
Zdroj: http://green.yahoo.com/blog/care2/273/the-hidden-costs-of-coal.html