Fotografové a milovníci přírody, zbystřete! Již devátý ročník československé soutěže Ekologie v objektivu organizovaný firmou Bayer, začíná právě teď. Uzávěrka pro přihlášení soutěžních snímků je 10. října 2013. Téma letošního roku zní – Věda, která pomáhá zlepšovat život.


Cílem projektu je inspirovat veřejnost k většímu zájmu o ochranu životního prostředí. Výzva je tak prostá: „Zachyťte objektivem fotoaparátu cokoli z oblasti vědy, výzkumu a inovací, které pomáhají udržitelnému rozvoji, ochraně přírody a zlepšování kvality života.“ Primárním hodnotícím kritériem je samozřejmě kreativita a nevšední pojetí. Posuzovat se bude ale také podle techniky fotografie, celkové atmosféry, celkového vizuálního vjemu.

Snímky lze přihlašovat na webových stránkách www.ekologievobjektivu.cz, kde jsou také ukázky z předchozích ročníků. Novinky a průběžné informace jsou umístěny také na www.facebook.com/EkoObjektiv. Soutěž probíhá až do 10. října 2013. Vítěze druhého československého kola, který si odnese cenu Grand Prix, vyhlásí odborná porota na přelomu října a listopadu tohoto roku. I tentokrát v porotě zasednout významné osobnosti ze světa fotografií. Mezi porotci zasedne například renomovaný fotograf, pedagog a autor řady fotografických publikací, Jan Pohribný.

To nejlepší na konec, soutěží se o ceny v celkové hodnotě 200 tisíc Kč!

Soutěž organizovaná firmou Bayer probíhá pod záštitou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), Ministerstva životního prostředí Slovenska, Slovenské agentury pro životní prostředí a Českého svazu ochránců přírody.

Základní informace o firmě Bayer

Společnost Bayer patří v celosvětovém měřítku k lídrům v oblasti inovací a společensky odpovědného chování. Prioritou firmy je propojení principů trvalé udržitelnosti do všech oblastí svého obchodního působení tak, aby byl zajištěn zodpovědný a ohleduplný přístup k naší planetě a současně naplňovány potřeby jejích obyvatel. V tomto duchu také Bayer iniciuje řadu společensky odpovědných projektů v konceptu vytváření sdílených hodnot a podpory udržitelného rozvoje.V letošním roce Bayer slaví již 150 let své existence.