Zdá se že moč, či přesněji močovina se stává docela udržitelnou složkou. Po zjištění, že se jedná o dobrý zdroj vodíku, napájí baterie a nyní se používá k výrobě trvalých cihel. Architekt Ginger Krieg Dosier navrhl způsob „rostoucích“ cihel smíšením písku, bakterií,  chloridu vápenatého a močoviny, všechny snadno dostupné materiály. Tradiční výroba cihel je velmi energeticky náročná, tvořící více znečištění než u celosvětového cestování letadlem každý rok. Také spotřebovává mnoho zdrojů: 400 stromů je spalováno k výrobě 25 000 cihel.

Tyto lepší cihly (Better Bricks) se vytváří řetězcem chemických reakcí známých jako mikrobiologicky podmíněné vylučování uhličitanu vápenatého. Jakmile jsou všechny složky smíchány, bakterie funguje jako pojivo jenž pojí písek k sobě a tím vytváří cihlu jenž je pevná stejně jako pálená cihla či dokonce tak tvrdá jako mramor a nevyžaduje pálení aby se zajistila kýžená pevnost. Pokud by tyto lepší cihly (Better Bricks) nahradily veškeré, tradičním způsobem pálené cihly, eliminovalo by se každoročně 800 miliónů tun emisí CO2.