Vrchol Sněžky je turismem nejzatíženější přírodní lokalitou u nás. Denní návštěvnost zde dosahuje 5000 návštěvníků, ve výjmečných případech až dvojnásobek. Kvůli masivní turistice a nedisciplinovanosti některých návštěvníků se stala situace neudržitelnou a správci byli nuceni nainstalovat na vrcholu ochrannou síť.

Roční průměrná teplota na Sněžce dosahuje pouhých 0,2 ˚C a k tomu je zde vysoké množství dešťových a sněhových srážek. Díky těmto povětrnostním podmínkám zde roste řada unikátních druhů rostlin, mimo jiné i pampelišky krkonošské či rozrazilu chudobkovitého, které nerostou nikdy jinde na světě.

Správci se dosud snažili přírodu chránit decentními řetězy a piktogramy, které zakazovaly vstup mimo vyhrazenou plochu. Mnozí návševníci se ale domnívali, že opatření jsou tam kvůli jejich bezpečnosti, aby nespadli dolů, a tak bariéry neváhali překračovat.

Ochránci tak byli nuceni přistoupit k razantnějšímu řešení – instalaci oranžové ochranné sítě. Oranžová ochranná síť je metr vysoká jasně viditelná a jasně vymezuje prostor, který je určen pro lidi a který pro přírodu. Kromě sítí správci na vrcholové plošině rozmístili lavičky, aby si výletníci měli kde sednout a nelákalo je svačit za bariérou. V příštím roce by je mohly nahradit nové designové lavice upevněné k zemi.

Jak se Vám nové opatření líbí?

Zdroj: KRNAP