Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) má na svých stránkách již delší dobu podrobné informace týkající se vybudování hlubinného úložiště pro vysokoaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo. To je zatím skladováno v tzv. meziskladech – od roku 1995 v Jaderné elektrárně Dukovany a od roku 2010 v Jaderné elektrárně Temelín.

Počítá se, že bude vystavěn komplex skládající se ze tří částí – a to podzemních prostorů pro ukládání a manipulaci s kontejnery s vyhořelým palivem a odpady, ty se budou podle množství ukládaného odpadu rozprostírat na ploše několika km2 v hloubce zhruba 500m pod zemí. Vybudovány budou též přístupové šachty a tunely a také nadzemní povrchový areál.

Plánována je doprava vyhořelého paliva do areálu po železnici, na vagónech určených pro dopravu kontejnerů. Počítáno je taktéž se silniční přepravou, což si vedle železniční přípojky, vyžádá i přípojku silniční.

Pro výstavbu bylo vybráno sedm geologicky vhodných lokalit, ve kterých v následujících měsících začnou být oslovovány obce s nabídkou, zda se zapojí do bližšího průzkumu. Vyhodnocovat se bude vhodnost zvolených lokalit tak, aby byly vytipovány dvě nejoptimálnější místa.

S finální realizací první podzemní laboratoře se počítá cca do 20 let, s ukládáním odpadu by se mělo začít od roku 2065.

Jedná se o lokalitu Březový potok, nacházející se na území obcí Pačejov, Kvášňovice, Olšany, Maňovice, Chanovice a Velký Bor v Plzeňském kraji. Dále lokalitu Čertovka, rozprostírající se částečně v Ústeckém kraji, na území obcí Blatno a Lubenec, a částečně v Plzeňském kraji, na území obcí Tis u Blatna a Žihle.

V Jihočeském kraji se jedná o dvě lokality – Čihadlo, lokalita na území města Deštná a obcí Světce, Lodhéřov a Pluhův Žďár, a lokalitu Magdaléna, nacházející se na území obcí Jistebnice, Nadějkov a Božetice. Uvažováno je též o vojenském újezdu Boletice na Českokrumlovsku.

Na Vysočině byla vybrána lokalita Horka, na území obcí Hodov, Rohy, Oslavička, Budišov, Nárameč, Vlčatín, Osové, Rudíkov a Oslavice, a lokalita Hrádek, na území obcí Rohozná, Dolní Cerekev, Cejle, Hojkov, Milíčov a městyse Nový Rychnov.

Na stránkách Správy úložišť radioaktivního odpadu http://www.surao.cz/ je možné prohlédnout si vybrané lokality zakreslené na mapě včetně předpokládaného zásahu do oblasti v km2. Shlédnout je možné i koncepční řešení úložiště, včetně kladů a záporů, které jeho vybudování přinese.

Autor: Žaneta Pixová