V reakci na stále probíhající válku a historický růst inflace a cen energií Ministerstvo životního prostředí navrhlo posunout termín zákazu provozu starých neekologických kotlů o 2 roky. Včera tento návrh schválila vláda. Nyní ho musí ještě odhlasovat parlament.

Více než 150 tisíc domácností si zatím nestihlo vyměnit svůj starý kotel za nový a ve světle zdražování ještě stále vyčkávají. V České republice kromě toho přibývá lidí, kteří uvažují, zda je pro ně v souvislosti s válkou na Ukrajině vhodné odebírat povětšinou ruský plyn. Ministerstvo životního prostředí proto přišlo s návrhem na posunutí termínu zákazu provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy o dva roky, který nyní schválila vláda.

„Chceme ulehčit domácnostem, aktuálně zatíženým komplikacemi spojenými s pandemií covidu, inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu. Vláda proto schválila návrh Ministerstva životního prostředí na posun termínu zákazu provozu starých neekologických kotlů o dva roky, platil by tedy od 1. 9. 2024,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Ministryně zároveň motivuje domácnosti, které chtějí využít kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti: „Povzbuzuji všechny domácnosti, které mají možnost, aby svůj starý kotel na tuhé palivo vyměnily. Kotlíkové dotace v krajích se brzy rozeběhnou a nyní je díky nim možné žádat o příspěvek až do výše 180 tisíc korun.“

Odkladem povinnosti provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje dojde k prodloužení termínu pro zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla a které neplní emisní požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, o dva roky pro provozovatele rodinných domů, bytových domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci. Navrhuje se tedy, aby se odklad provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje vztahoval pouze na provozovatele, kteří užívají spalovací stacionární zdroje k vytápění stavebních objektů, které mohou být užívány k bydlení.

Více informací k novinkám v kotlíkových dotacích pro nízkopříjmové domácnosti naleznete zde.

Zdroj: MZP