Sluneční paprsky nemusíme chytat jen kvůli bronzové pleti. Díky jejich využití pro vytápění můžeme šetřit jak peněženku, tak i životní prostředí. Zachyťte jej solárními kolektory. Slunce je jedním z alternativních zdrojů energie, které označujeme jako obnovitelné. To znamená, že se pomocí přírodních procesů znovu a znovu regeneruje, aniž by jim lidský zásah nějak vadil.

Sluneční záření lze využít dvojím způsobem: pasivně a aktivně. Pasivní použití předpokládá vhodně architektonicky vyřešenou stavbu, která se chová podobně jako skleník a podobným způsobem přetváří sluneční záření na teplo. My se ale budeme věnovat aktivnímu využití. Buď můžeme záření převést na elektrickou energii nebo na teplo.

Jak paprsky vyhřát místnosti?

Výroba tepla pomocí sluneční energie je v našich podmínkách možná bez problémů. Ohřívat můžeme jak bazény, tak užitkovou vodu. Slunce můžeme využít i pro přitápění v objektech. Základem všeho jsou kolektory, umístěné na slunném místě, které převádějí sluneční záření na teplo (až 250 °C). To pak předají kapalině, která kolektorem protéká. Kapalina může být buď přímo tou, kterou chceme ohřát (např. voda z bazénu, tzv. jednookruhový systém), nebo je pouze prostředníkem (většinou nemrznoucí směs a tedy použitelná i v zimě) a získané teplo předává dále (dvouokruhový systém). Děje se tak ve výměníku tepla.

Výhoda je v tom, že můžeme teplou užitkovou vodu akumulovat ve výměníku tak, abychom ji mohli použít, až přijde noc nebo slunce zaleze za mraky. Běžně zásobníky vystačí na jeden den. Čím by byla tato doba delší, tím dražší by systém byl.

V zimním období však sluneční energie stačit nemusí. Možná pokryje ohřev vody, kterou používáme v kuchyni a koupelně. Pokud ji ale využíváme na vytápění, stačit to jistě nebude. Proto je výhodné kombinovat solární systém s jiným zdrojem tepla – s elektřinou, kotlem na plyn nebo pevná paliva, případně tepelným čerpadlem.

Co je ještě potřeba?

Mimo kolektory a výměník a spojující potrubí potřebujeme ještě malé čerpadlo, které zajistí oběh kapaliny v primárním okruhu. Celý systém by měl být automaticky regulován tak, aby nedocházelo k ochlazování vody ve výměníku primární kapalinou, pokud by byla studenější (např. když by bylo pod mrakem). A také proto, aby systém přepnul na jiný zdroj, pokud by solární systém potřebu teplé vody neuspokojoval.

O tom, jestli se to opravdu vyplatí, se mnozí dohadují. Máte s touto alternativní výrobou tepla zkušenosti? Vyplatila se vám?