V červnu letošního roku byla Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů oficiálně představena aktualizovaná Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Strategie byla prezentována na celostátní konferenci Odpady a obce 2011. Praktické využití strategie bude záležet především na míře implementace do „odpadové legislativy“.

Strategie se zabývá především řešením odpadového hospodářství obcí, které by mělo nově být zapojeno do regionálního integrovaného systému. Hlavním cílem je snížení množství odpadů, které skončí na skládkách a také jeho efektivní využívání.

Řešení vycházejí především z evropských směrnic a také z Rozšířených tezí rozvoje odpadového hospodářství, které byly v roce 2010 přijaty vládou ČR.

Integrovaný systém nakládání s odpady

Integrovaný systém nakládání s odpady představuje komplexní řešení odpadového toku, počínaje prevencí, přes sběr, využití až po odstranění komunálních odpadů. Účastníky systému by měli být občané, obce a majitelé odpadů. Organizace systému bude na krajích a obcích.

Klíčovými procesy v celém systému jsou sběr odpadů, zpětný odběr výrobků a jejich svoz a přeprava. Důležité bude také přesné dotřídění odpadů a jejich úprava i pro případné další využití odpadů. Strategie počítá také se zařízeními pro energetické využití odpadu. Cílem je rovněž zajištění širší návaznosti například na demontážní linky.

Z čeho tedy mají být tyto smělé plány financovány? Pochopitelně z peněz daňových poplatníků a také z výnosů z nově koncipovaného poplatku za skládkování. Novinek, které vyplývají ze strategie, se můžeme dočkat nejdříve od roku 2013, kdy by mohl vejít v platnost nový zákon o odpadech.

R. K.