Každému z nás se dnes již v mysli automaticky spojí žlutý kontejner se sběrem a recyklací plastů. Pořád je ale ještě dost těch, kteří si nejsou jisti, co vše do tohoto kontejneru mohou vyhodit a hlavně jaké procesy následují po sběru.

Do žlutého kontejneru by měly přijít především sešlapané PET lahve, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, plastové obaly od čistících a kosmetických prostředků a ostatní obaly spotřebního zboží vyrobené z plastu. Všechen tento plast je možno recyklovat a znovu využít jako obnovenou surovinu.

Co do žlutého kontejneru nevyhazovat? Nepatří sem výrobky z polvinylchloridu (PVC), novoduru, pneumatiky, guma a plasty znečištěné nebezpečnými látkami. Vyhazované plasty by také neměly obsahovat zbytky jídel nebo být příliš znečištěné.

A jak probíhá samotná recyklace? Ta se později odvíjí od druhu plastu. Na třídících linkách jsou ručně vybírány jednotlivě:

Polypropylen nízkohustotní (LDPE) – jednoduše označovaný jako fólie, obchodním názvem mikroten. Recyklací plastových tašek a sáčků se znovu vyrábí folie nebo se přidávají do alternativních paliv pro cementárny a jiné velké provozy.

Polystyren vysokohustotní (HDPE) – vyrábí se z něj všechny kelímky, misky a obaly na potraviny. Výsledkem recyklace je regranulát, který se používá pro výrobu nových plastových výrobků.

Polyethylftalát (PET) – zkratku PET snad už není ani potřeba představovat. Ze sesbíraných PET lahví se dělá polyesterová střiž, která může být později součástí náplní bund a spacáků nebo se přidává do zátěžových koberců. Chemickou recyklací PET pomocí solvolýzy a následnou polykondenzací se vyrábí další PET lahve.

Polystyren (PS) – recyklovaný polystyren je využíván hlavně pro stavebnictví, zpracovává se pro výrobu speciálních izolačních cihel, lehčeného betonu nebo tepelných izolací.

Směsný odpad – ze zbylého směsného odpadu mohou být vyrobeny odpadkové koše, nářadí, lavičky, patníky nebo stavební profily

Autor:  Hana Blahoutová