Je zřejmé, že stojíme na prahu transformace celého energetického sektoru. Aby bylo dosaženo cenově dostupné energie pro všechny subjekty sdílející společný evropský prostor bude nutná udržitelná a digitální tranformace.

Z nedávno uvedené zprávy Evropské komise vyplývá, že do roku 2027 budou na všech komerčních a veřejných budovách instalovány solární fotovoltaické panely a následně do roku 2029 na všech nově vybudovaných obytných budovách. V následujících pěti letech bude instalováno dalších 10 miliónů tepelných čerpadel a do roku 2030 bude nahrazeno 30 miliónů vozidel poháněných fosilními palivy, vozidly s nulovými emisemi. K dosažení takto ambiciózního plánu musí Evropa vytvořit mnohem inteligentnější a interaktivnější systém než máme v současnosti. Energetická účinnost a účinné využívání zdrojů, dekarbonizace, elektrifikace, integrace odvětví a decentralizace energetického systému bude vyžadovat obrovské úsilí.

Ale vedle této „velké“ energetiky existuje ještě ta „menší“, v žádném případě ne bezvýznamná část tohoto sektoru, ba právě naopak. Individuální spotřebitelé a jejich potřeba vytápět své obydlí a mít dostupný zdroj elektrické energie. A zde se energetická účinnost a s ní spojené snižování emisí jeví stejně důležité jako u velkých zdrojů.

Jednou ročně, vždy v druhé polovině ledna je Ostrava místem, kde se tradičně uskuteční významná specializovaná výstava, kterou odborníci z oboru a veřejnost již téměř tři desetiletí zná pod názvem INFOTHERMA. Její 29. ročník se uskuteční ve dnech 22. -25. ledna 2024, opět na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Hlavním posláním výstavy je prezentovat nejmodernější produkty, aktuality a služby, které potencionálním zákazníkům dokáží snížit rostoucí náklady spojené s energiemi. Zároveň tato výstava ukazuje směry, kterými se bude problematika energií a úspor v nejbližší době ubírat. Je zřejmé, že bez inovací, chytrých řešení či změnách přístupu budou některé objekty dlouhodobě ekonomicky neudržitelné nebo v nejlepším případě provozně extrémně nákladné.

Oborové členění výstavy bylo rozšířeno mimo jiné i o chytrá řešení, sdílenou energetiku a energetický management, protože si myslíme. Řada nových zařízení jsou a budou vybavena inteligentními technologiemi, které generují data, umožňují dálkové ovládání a sdílení dat. Očekává se, že počet aktivních zařízení IoT ve světě rychle poroste k doposud nevídaným číslům. Digitalizace usnadní bezproblémové interakce mezi různými aktéry, což spotřebitelům umožní těžit z domácích zdrojů energií. Spotřebitelé by se například mohli podílet na energetických komunitách a kolektivních systémech vlastní spotřeby, přičemž by mohli získávat z nižších nákladů na elektřinu, než je nákup ze sítě.

Investice do digitálních technologií, jako jsou inteligentní zařízení IoT a chytrá měření , konektivita 5G a 6G, usnadní přechod na čistou energii a zároveň přinesou výhody našemu každodennímu životu. Tyto technologie nám například mohou pomoci při vizualizaci naší spotřeby energie v reálném čase a při získávání personifikovaných rad, jak ji snížit. Digitální nástroje mohou také pomoci regulovat pokojové teploty, nabíjet elektrická vozidla a řídit spotřebiče tak, aby využívaly nejnižší ceny energie při zachování pohodlného a zdravého vnitřního prostředí. Veřejné orgány mohou rovněž využívat digitální nástroje k lepšímu mapování, monitorování a řešení energetické chudoby, zatímco odvětví energetiky může optimalizovat své činnosti a upřednostňovat využívání obnovitelných zdrojů energie.

Na INFOTHERMĚ 2024, prostřednictvím vystavených exponátů, interaktivních prezentací, doprovodného programu, panelových diskuzí a workshopů bude mít veřejnost možnost se seznámit s konkrétními implementacemi technologií v reálných příkladech a získat tak inspiraci pro své projekty. Výstava by měla rovněž zohlednit ekonomické aspekty a návratnost investic, aby se potencionální zákazníci mohli informovaně rozhodovat.

Již nyní, podle ohlasů vystavovatelů, můžeme konstatovat, že je o prezentaci na Infothermě 2024 ze strany vystavovatelů velký zájem a výstaviště bude opět zaplněno. Nedílnou součástí výstavy bude opět zajímavý doprovodný program a internetová soutěž TOP výrobky Infothermy 2024.

Věříme, že výstava INFOTHERMA 2024 bude místem, kde se představí nejnovější současné trendy a ucelený vývoj v oblasti vytápění, úspor energií a obnovitelných zdrojů. Budeme rádi, pokud výstava bude nejen obchodním setkáním, ale i platformou pro širokou diskuzi mezi veřejností a odborníky.

VIP zóna v konferenčním sále zpříjemní čtyři dny strávené na výstavišti při jednáních mezi účastníky a hosty výstavy.

Všechny připravované projekty a informace můžete již teď sledovat na firemních profilech na facebooku, LinkedIn a Instagram. Kde se rovněž zábavnou formou v projektu INFOTHERMA UNIVERSITY snažíme nejen edukovat potencionální komunitu návštěvníků výstavy, ale pokusit se je i pobavit zábavnějším vzděláváním.

Přijďte se inspirovat, přijďte se přesvědčit, že Infotherma má již 29 let co nabídnout!

Zdroj TZ: AGENTURA INFORPRES, s.r.o. pořadatel výstav Infotherma
www.infotherma.cz