Topidlům dáváme v této době zabrat, proto neuškodí připomenout několik základních bezpečnostních zásad, jak s topidly správně zacházet. První se vztahuje již k jejich pořízení. Platí, že bychom je neměli instalovat bez odborné pomoci.

Při jejich následném provozu je stěžejní dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi nimi a dalšími předměty v místnosti, ale i konstrukcemi či podlahovými krytinami. Zakázáno je odkládat na topné plochy hořlavé předměty, a to ani oblečení, které k tomu často svádí.

Pokud máme kamna, měli bychom opatřit pod topidlo nehořlavou podložku, která by zamezila vznícení podlahy vypadlými žhavými uhlíky. Při přechodu na jiný typ vytápění je vždy nutné nechat posoudit, zda daný typ komínu změnu umožňuje.

Při vytápění plynovými topidly je nutné dodržovat revizi a pravidelně kontrolovat funkčnost. Největší riziko představuje především otrava následkem samovolného unikání plynu.  Topidla potřebují dostatečný přívod vzduchu, při nedostatečném odvětrávání hrozí též riziko otrávení oxidem uhelnatým.

Při vytápění kamny na tuhá paliva v žádném případě nesmíme k zapalování používat hořlavé kapaliny jako benzín, mohlo by dojít ke vznícení hořlavých par. Nezbytné je respektovat druh paliva, pro který je topidlo určeno. Do běžných kamen například nepatří odpad, ani přírodního původu (sláma, rostliny aj.).

Palivo by nemělo být vlhké, protože se komín zanáší sazemi, které zvyšují riziko požáru. Pozor je třeba dávat i na žhavý popel, po jeho vybrání z kotle je třeba ho nechat vychladnout a pak ho přemístit do nehořlavých nádob, které jsou uzavíratelné a umožní nám popel po nezbytnou dobu bezpečně skladovat.

Žaneta Pixová

Foto: www.levne-krby.eu