Evropská unie a Spojené státy podepsaly dohodu, podle které bude možné prodávat výrobky certifikované jako bio v EU nebo USA na obou trzích.

Toto partnerství mezi dvěma největšími producenty ekologických výrobků na světě, vytvoří pevný základ, ze kterého bude těžit ekologický průmysl a ekologické zemědělství. Představitelé USA i EU také doufají, že dohoda pomůže vytvořit další pracovní místa v oboru ekologicky certifikovaných výrobků. Přitom již nyní se nejedná o malý trh. V tomto odvětví se každoročně v USA a EU utratí 40 bilionu eur za rok a tato suma každý rok stoupá.

„Tato dohoda má dvojitou přidanou hodnotu. Na jedné straně budou ekologičtí zemědělci a výrobci potravin těžit ze snadnějšího přístupu na trh, méně byrokracie a méně nákladů a posílení konkurenceschopnosti. Kromě toho se zvyšuje transparentnost ekologických standardů a posiluje důvěru spotřebitelů ve kvalitu biopotravin.“ Uvedl komisař odpovědný za zemědělství a rozvoj venkova Daician Ciolos.

„Toto partnerství spojuje ekologické zemědělce a společnosti na obou stranách Atlantiku a poskytuje jim širokou škálu nových příležitostí na trhu. Je to vítězství pro americkou ekonomiku a politiku zaměstnaností prezidenta Obamy. Toto partnerství otevře nové trhy pro americké zemědělce a farmáře, vytvoří více příležitostí pro malé a střední podniky a vytvoří nová pracovní místa pro Američany“, uvedl americký náměstek pro zemědělství Merrigan.

Dříve podniky, které chtěly obchodovat s bio výrobky na obou stranách Atlantiku, musely získat certifikaci podle dvou norem, což znamenalo dvojí sadu poplatků, kontrol a papírování. Toto partnerství odstraňuje významné překážky, zejména pro malé a střední ekologické producenty. Všechny produkty, které splňují podmínky, projdou pouze jednou certifikací, která bude platná v USA i v EU.

Předpisy pro certifikaci bio produktů byly v obou zemích podobné. Největší rozdíl spočíval v používání antibiotik. V USA je možné používat antibiotika v organickém zemědělství i pro léčení infekcí jablek a hrušek. V EU se antibiotika smějí používat pouze pro léčení nemocných zvířat. Obě strany se tedy dohodly, že certifikaci podle společné dohody získají pouze ty produkty, které nebyly ošetřeny antibiotiky.

Všechny výrobky také musí být označeny tzv. výrobní licencí. Tento dokument musí zobrazovat umístění výrobce, identifikaci organizace, která certifikovala bio produkt a prohlášení, že při pěstování a výrobě nebyly použity žádné zakázané látky.

EU a USA také připravují další iniciativy na podporu ekologické produkce a společně se chystají řešit důležité otázky, jako jsou životní podmínky chovaných zvířat a další záležitosti. Obě strany si také budou vyměňovat informace a osvědčené postupy v oblasti pěstování ekologických plodin a chovu zvířat s cílem dosáhnout co nejlepší efektivity.

Zdroj: http://www.clickgreen.org.uk/product/directory/123191europe-and-us-sign-trade-deal-over-organic-products.html

Přeložil: J.H.