Jeden z mých kolegů vždy říkal, že biopotraviny jsou ty, co se práškují v noci. Vzhledem k současným potravinovým skandálům, by to málokoho překvapilo. Zřejmě až tak zlé to sice nebude, nicméně názory, že označení bio používají výrobci podle vlastní libovůle za účelem vyšší prestiže a ceny, jsou velmi časté…

Biopotravina je produkt vyprodukovaný v souladu s požadavky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Řekne-li se bio, většina si představí plodiny vypěstované bez různých chemických preparátů, případně výrobky, které z těchto plodin pocházejí. Zákon definuje biopotraviny obsáhleji, nicméně obsahově totožně.

Konzumace biopotravin prospívá nejen zdraví, ale druhotně i životnímu prostředí. Kvalita ovšem znamená vyšší cenu, a proto je systému označování věnována zvláštní pozornost.

Upravuje ho nařízení EU. Stanovuje například podobu loga pro balené potraviny, které má tvar lístku s evropskými hvězdami.

Na obalech nalezneme i národní logo BIO v podobě půlkruhu s tmavozelenými pruhy, tzv. bio zebru. Chceme-li se přesvědčit, že se nejedná jen o marketingový tah, ale o biopotravinu, která prošla kontrolou, můžeme na obalu vyhledat kód kontrolní organizace a podle kódu pak na jejích stránkách potravinu dohledat.

Subjekty, které zajišťují certifikaci biopotravin a kontrolují, zda výrobek splňuje zákonem dané podmínky, jsou – KEZ, o.p.s. (kód CZ-BIO-001), ABCert AG, organiz. sl. (kód CZ-BIO-002), a BIOKONT CZ (kód CZ-BIO-003).

Na jejich internetových stránkách (http://www.kez.cz/, http://www.abcert.cz/, http://www.biokont.cz/) můžeme ověřit nejen již zmíněné kontrolní kódy biopotravin, ale také získat rady, jak začít v ekologickém zemědělství podnikat, a jak produkty certifikovat.

Za zajímavost stojí, že vedle certifikovaných balených výrobků nebo plodin je možné certifikovat i stravovací zařízení (používá-li k přípravě jídel bio suroviny) nebo třeba bio kosmetiku.

Dalším subjektem, který nad ekologickým zemědělstvím od roku 2010 nově bdí, je též Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Autor: Žaneta Pixová