Biomrkev, biobanány, biomléko, ale i biopuding či biovíno- biopotraviny všeho druhu zaplnily regály supermarketů, ale i prodejen maloobchodních sítí.Ovšem tou první věcí, která běžného zákazníka na biopotravinách v obchodě zaujme, je jejich poměrně vysoká cena. Jedná se tedy o luxusní zboží pro „horních deset tisíc“, anebo o investici do vlastního zdraví, která souvisí se zdravějším životním prostředí obecně?

Co to znamená pojem biopotravina?

Pravé české a certifikované biopotraviny jsou označené grafickým symbolem BIO, nebo jeho schválenými modifikacemi s nápisem “Produkt ekologického zemědělství”. Daná značka zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku své výroby, od pěstování na poli přes úpravu a zpracování až ke konečnému spotřebiteli. K udílení značky bio jsou pověřeny Ministerstvem zemědělství kontrolní organizace KEZ, ABcert a Biokont. V rámci Evropské unie je možné používat celoevropskou značku pro biopotraviny. Označování výrobků touto značkou, její podoba a podmínky jejího použití je upraveno Nařízením Rady EHS 2092/91 o ekologickém zemědělství.

V čem se liší biopotraviny od těch ostatních?

Biopotraviny jsou pěstovány a vyráběny bez použití umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Ekologické zemědělství, jehož jsou biopotraviny produktem, je postaveno na kladném vztahu ke zvířatům, půdě, rostlinám a životnímu prostředí. Ekologické zemědělství je realizováno v souladu s přírodou a vychází z tradičních zemědělských postupů. Díky střídání zemědělských plodin na poli a mnohotvárné kulturní krajině v jeho okolí jsou rostliny schopné samy, bez použití chemických postřiků, odolávat chorobám a škůdcům.

Proč jsou biopotraviny dražší?

Právě kvůli postupům šetrnějším k životnímu prostředí, jsou biopotraviny o poznání dražší, než konvenčně vyráběné produkty. Ekozemědělci dosahují nižších výnosů plodin a nižší užitkovosti hospodářských zvířat. Navíc využívají více manuální práci, která je samozřejmě dražší než mechanické postupy. Dá se říci, že cena bioproduktu odráží jeho „poctivost“, tedy absenci chemických aditiv či konzervantů a poctivou práci biozemědělců. Za vyšší cenou je třeba vidět právě onen ekologický bonus. „Při produkci konvenčních potravin dochází k znečišťování vod hnojivy a pesticidy, které jsou pak složitě čištěny z peněz daňových poplatníků. Špatné hospodaření také vede k vyčerpání půdy a její erozi. Náprava je opět obtížná a drahá,“ vysvětluje Jana Průšová z PRO-BIO Ligy.

Podíváme-li se na problematiku biopotravin z této širší perspektivy, dojdeme i k odpovědi na otázku nastolenou v úvodu článku. Za vyššími cenami bioproduktů stojí určité množství benefitů, a to nejen pro naše zdraví, ale také pro životní prostředí jako celek, stejně tak, jako pro podporu rozvoje domácí produkce a lokálních biofarmářů. Možná bychom si neměli klást, ani tak otázku: „Proč jsou biopotraviny tak drahé?“, ale naopak bychom se měli zamyslet nad tím: „Proč jsou konvenčně vyráběné produkty o tolik levnější?“.