V posledních dnech se objevily v tisku zprávy o poklesu počtu zákazníků kupujících biopotraviny v roce 2009. Zdrojem je průzkum spotřebitelského chování provedený společnosti GFK/Incoma.

Považujeme za nutné uvést několik faktů potvrzujících růst trhu s biopotravinami v České republice:

  1. Počet výrobců biopotravin vzrostl za rok 2009 o 22%
  2. Počet ekofarem vzrostl za rok 2009 o 49% na celkový počet 2.689
  3. Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství vzrostla o 18%
  4. Většina obchodních řetězců výrazně rozšířila svoji nabídku biopotravin.

Podle vyjádření většiny členů Sekce BIO při Potravinářské komoře došlo k růstu jejich obratů při výrobě biopotravin.

Uvedené trendy podle předběžných údajů pokračují i v roce 2010.

Všechna uvedená fakta dokládají, že trh s biopotravinami v České republice roste.

Zdroj: www.foodnet.cz