Letos již posedmé proběhl měsíc září v duchu ekologického zemědělství. „Měsíc biopotravin je osvětová akce pořádaná Ministerstvem zemědělství, která měla pro tento rok motto „Značíme kvalitu“.

V rámci projektu probíhaly po celé republice biojarmarky, dny otevřených dveří na farmách, slevové akce bioprodejen, soutěže, přednášky a nejrůznější akce spojené s biovýrobou.

Jak napovídá už samotný název letošního ročníku, pořadatelé se rozhodli pro tentokrát zaměřit na informovanost lidí o značení biopotravin – rozlišení dvou známek, české a evropské. Ministerstvo doufá, že tímto způsobem může přispět k poučení veřejnosti o kvalitách a dostupnosti biopotravin. Podporuje tímto také například zavádění biopotravin do škol.

Ministerstvo pravidelně sleduje, jak se prodeji biopotravin daří. K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří zpracování masa, výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků, zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů a zpracování zeleniny a ovoce.

V prodeji převládají živočišné bioprodukty nad rostlinnými, protože nadpoloviční většina ekofarem se specializuje na živočišnou produkci, pouze asi třetina farmářů se zaměřuje na rostlinnou produkci a zbývající část ekofarem produkci kombinuje. Prodeji živočišných produktů dominuje prodej masa, mléka a mléčných výrobků a vajec. Z rostlinných produktů se v posledních letech nejvíce prodává zelenina a ovoce.

Odbytové cesty bioproduktů závisí na druhu výrobku. Odbyt svých produktů mohou ekozemědělci zajistit přímým prodejem, kam můžeme zahrnout jak prodej na farmě bez obchodu nebo ve vlastním obchodě zemědělce, tak prodej v rámci agroturistiky na ekofarmě nebo prodej na trzích a lze sem zařadit i samosběr bioproduktů, který je oblíben hlavně u ovoce a zeleniny.

Specializované obchody s biopotravinami v České republice nejsou zatím nikterak časté, lepší nabídka nás spíše zaujme v některých supermarketech a hypermarketech, ale většinou je toto zboží považováno spíše za doplňkové. Již sedmý rok se někteří lidé snaží prodej biopotravin zlepšit. Snad i akce „Měsíc biopotravin“ přispěje k oblíbenosti našeho biozemědělství a možná ho dokonce již brzy nebudeme potřebovat.

Třeba pro každého z nás bude oslavou kvalitních potravin každý den v roce.

Hana Blahoutová