Není vám lhostejná spotřeba vašich elektrospotřebičů? Možná vás bude zajímat, jaký podíl má na spotřebě elektrospotřebičů v evropských domácnostech pohotovostní režim a jaké kroky podniká Evropská unie pro minimalizaci spotřeby právě v pohotovostním režimu.

Stand – by režim

Pohotovostní (standby) režim umožňuje pohodlnější používání našich elektrospotřebičů, protože zkracuje především jejich startovací reakci. Navenek se projevuje svítící kontrolkou nebo displejem. A právě tady se naprosto zbytečně spotřebovává elektrická energie. Nejmarkantnější je to u spotřebičů, které ani nepoužíváme každý den a přitom pořád číhají na použití (např. DVD přehrávač).

Spotřeba elektrospotřebičů v EU

Že je spotřeba elektrospotřebičů z globálního hlediska velký problém ukazují údaje International Energy Agency (IEA), podle kterých se má spotřeba energie informačními a komunikačními technologiemi a spotřební elektronikou do roku 2022 zdvojnásobit a do roku 2030 ztrojnásobit na 1 700 terawatthodin, což odpovídá celkové rezidenční spotřebě elektřiny Spojených států a Japonska v roce 2009.

Převedeno na procenta si elektronika v evropských domácnostech vezme 15 % veškeré spotřeby elektrické energie. Z toho jedna desetina přitom padne za oběť tzv. stand-by režimu. I toto číslo přitom rok od roku stoupá. Je to způsobeno především stále stoupajícím množstvím elektroniky v domácnostech. Česká republika je ve ztrátách elektrické energie způsobené stand-by režimem mírně pod průměrem EU, ale toto číslo se pravděpodobně dorovná tak, jak se budou domácnosti postupně dovybavovat novými přístroji.

S tímto „upírem“ elektrické energie se rozhodla bojovat Evropská unie. Směrnicí stanovila, že od ledna 2010 musí mít elektrické spotřebiče v pohotovostním režimu spotřebu menší než 2watty, po roce 2013 dokonce menší než 1W. Splnění této podmínky bude nutné pro získání certifikátu CE. Cílem tohoto snažení je 70% pokles spotřeby spotřebičů ve stand-by režimu.

Projekt Steeper

Mnoho nadějí na poli úspor se vkládá do projektu Steeper. Projekt Steeper je tentokrát výzkumná iniciativa EU, která si klade za cíl snížit spotřebu elektrické energie aplikací nových technologií. V praxi by se to mělo projevit prodloužením životnosti baterií elektronických zařízení (využitím nanotechnologií) a také snížením spotřeby energie o jeden řád (provozní napětí menší než půl voltu).

Projekt Steeper koordinuje švýcarská École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Do projektu jsou zapojeny významné evropské výzkumné organizace. Nejdůležitějším partnerem z komerční sféry je  pak firma IBM. Projekt byl představen na podzim minulého roku a měl by trvat ještě dva roky. Nezbývá než doufat, že se tato výzkumná aktivita projeví také výsledky v praxi.

R. K.