Dnešní doba stále tlačí na další úsporu energií. Vědci po celém světě proto hledají způsoby jak spotřebu energií dále snižovat. Když už se zdá, že to není možné, objeví se nový nápad. Takovým je využití nanotechnologie v našich spotřebičích.

Vědci sázejí zejména na grafen. Jedná se o nový materiál, který vznikl ve vědeckých laboratořích teprve nedávno. Má několik výjimečných vlastností, které ho předurčují právě k využití v energetice.

Ihned se tety rozjel projekt Steeper, který je zaštítěn Evropskou unií a jeho cílem je právě využití grafenu ve spotřební energetice s cílem snížit spotřebu těchto zařízení a zvýšit tak energetickou nezávislost a soběstačnost Evropské unie. Projektu Steeper se účastní několik významných evropských vědeckých pracovišť a firem. Mimo jiné jsou zapojeny i takové kolosy jakým je například IBM.

Vědci se snaží snížit spotřebu především nahrazením stávajících tranzistorů. Z těchto tranzistorů totiž postupně uniká elektrická energie. Vědci však přišli s novým typem tranzistoru s tzv. TFET tranzistorem, který je sestaven manometrických polovodičů. Podařilo se jim tak snížit spínací napětí o půl voltu. To by nejen ve výsledku ušetřilo po celé Evropě několik bilionu euro, ale rovněž by výrazně zrychlilo elektrické spotřebiče.

Tento objev také přispěje k výraznému zvýšení životnosti baterií. Váš notebook by tak mohl bez napojení do elektrické sítě vydržet i několik týdnů. Zatím se však jedná jen o laboratorní testy. Ty však dopadly velmi dobře a tak se komerčního využití můžeme dočkat do několika měsíců.

 

J. H.