Obce i jednotlivé organizace investují jak do evidování a analýzy stavu mimolesní zeleně, tak do následné péče. Včetně stromů v nevyhovujícím stavu je některé pěstební opatření navržené u 531 500 evidovaných stromů.

Pokud by byly všechny tyto kroky dokončeny naráz, vyšplhala by se částka za péči na 2,183 miliardy korun. Výsledky analýz stromů najdete na portále www.stromypodkontrolou.cz, který provozuje společnost SAFE TREES.

Kraje, města, ale i instituce jako Ředitelství silnic a dálnic ČR či Správa železniční dopravní cesty se čím dál více zajímají o stav stromů, za které jsou zodpovědné. Uvědomují si, že včasný zásah nejenže prodlužuje životnost stromů, ale zvyšuje i jejich bezpečnost. Významnou finanční podporu na péči o stromy poskytuje Operační program Životní prostředí, který pro ni do roku 2020 vyhradil částku 8 miliard korun.

„Do analýzy stromů se poslední roky investují vyšší částky, aby byly včas podchyceny případné problémy. V roce 2016 jsme analyzovali 71 000 stromů, za loňský rok jich už bylo 82 000 a letos překonáme hranici 120 000 stromů. 60 % klientů přitom tvoří obce,“ vysvětluje Jaroslav Kolařík, odborník na arboristiku společnosti SAFE TREES, která stav stromů v Česku eviduje. Firma v těchto dnech v Ostravě ošetřila jubilejní 1 111 111. strom zanesený v databázi www.stromypodkontrolou.cz.

Pokud se na začátku zanedbá levná péče, náklady rostou

Obec či organizace, která si analýzu místních dřevin objedná, dostane pro každou dřevinu ucelený soubor dat s doporučenými kroky. „Odborníci každý jednotlivý strom podrobně posoudí a následně ho zařadí do jedné z kategorií na základě jeho stavu a stability. I strom, který vypadá na pohled zdravě, může být silně poškozený a ohrožovat okolí. Povinností řádného hospodáře je pak strom odstranit. Daleko více je ale stromů, které vyžadují nějaký druh pěstebního zásahu. Jedná se zejména o jejich řez či metody stabilizace. U zvláště cenných stromů se nasazuje i moderní přístrojová diagnostika,“ říká Kolařík.

Nejčastějším problémem stromů v Česku je paradoxně absence té nejlevnější péče – výchovných řezů – které se provádí na mladých stromech. Defekty tohoto typu jsou příčinou poloviny všech případů, kdy je nutné pokácet dospělý strom.

Celkové zásahy u evidovaných stromů, tedy od kácení až po pouhé ošetření, by si vyžádaly částku 2,183 miliard korun. Nejvyšší částku by spolkla péče o stromy registrované v Moravskoslezském kraji, kde asi 55 tisíc stromů vyžaduje ošetření řezem.

Nejvíc stromů s nutnou stabilizací je v Moravskoslezském kraji

V evidenci je momentálně 8 207 českých a moravských stromů, které v důsledku nedostatečné péče v mládí vyžadují speciální stabilizační zásah – instalaci bezpečnostních vazeb. „1 294, tedy nejvíc, jich najdeme v Moravskoslezském kraji, o tři stovky méně pak na východě Čech v Královéhradeckém kraji. S obdobnými problémy se potýká i hlavní město, kde je aktuálně v evidenci 449 stromů s tímto požadavkem.

V případech, kdy už je na ošetření pozdě, je nutné stromy odstranit a vysadit nové.